Ranking Perspektyw. Na pierwszym miejscu technikum z Łódzkiego!

5697511703251_o,size,969x565,q,71,h,1f0ab5

W czwartek (14 stycznia) wydawnictwo Perspektywy ogłosiło wyniki swojego Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2016 oraz Rankingu Techników 2016 – uchodzących za najbardziej prestiżowe w Polsce.

Po raz pierwszy w historii tych zestawień na czele drugiego z nich znalazła się szkoła zawodowa z województwa łódzkiego – Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie w powiecie bełchatowskim.

Wśród ogólniaków najlepszą szkołą w naszym regionie jest I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, zajmujące 19. miejsce w kraju. Publiczne LO Politechniki Łódzkiej zajęło w tym roku 21. pozycję. Obie szkoły odnotowały spadek w porównaniu z rankingiem 2015 („jedynka” była w nim 16., zaś P LO PŁ – 17.)

W czołowej 50. ogólniaków w 2016 r. znajdziemy jeszcze XXI LO w Łodzi (34. miejsce) oraz XII LO (50.)

Zestawienia oparte są na wynikach matur, osiągnięciach uczniów w „olimpiadach” przedmiotowych oraz, w przypadku techników, także na wynikach egzaminów zawodowych.

Źródło: Dziennik Łódzki