PWSFTviT w Łodzi zaprasza na studia niestacjonarne Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi zaprasza na studia niestacjonarne na kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej.

TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI:

1 marca – 31 sierpnia 2021 r.

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

do 31 sierpnia 2021 r. (wyłącznie rekrutacja on-line)

TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO:

14 września 2021r. – egzamin w siedzibie Szkoły

TERMINY ZAJĘĆ:

od października do czerwca (zjazdy średnio co 2 tyg.). Zajęcia odbywają się również w piątki.

Dla studentów studiów niestacjonarnych I-go oraz II-go stopnia studiujących na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej opłata za semestr w roku akademickim 2021/2022 wynosi 3.450 PLN.

 

Program studiów oraz szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie: http://www.filmschool.lodz.pl/studia/rekrutacja/studia-i-stopnia-3-letnie-niestacjonarne/42

Źródło: PWSFTviT w Łodzi