Publiczne Liceum Politechniki Łódzkiej najlepszą szkołą w województwie łódzkim


Ta najwyższa w historii lokata politechnicznego liceum w rankingu bardzo cieszy, a jak podkreśla Tomasz P. Kozera, dyrektor Zespołu Szkół PŁ, jest ona efektem zaangażowania nauczycieli i uczniów, którzy są zmotywowani do osiągania jak najlepszych wyników.

Liceum przy Politechnice Łódzkiej w ubiegłym roku świętowało jubileusz 10-lecia. Było drugą szkołą w Polsce, która rozpoczęła działalność w strukturach uczelni. Ówczesny eksperyment się powiódł, a miejsce szkoły w ostatnim opublikowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy jest tego potwierdzeniem.

Aktualnie w 11 klasach kształci liceum się około 290 uczniów. Mają oni na koncie wiele sukcesów. Są laureatami licznych konkursów i olimpiad przedmiotowych. Do największych sukcesów z ostatniego roku należą: 3. miejsce na świecie, które w międzynarodowej olimpiadzie fizycznej w Indonezji zdobył Juliusz Neuman czy też 20. miejsce w Polsce Jakuba Szczepanika zajęte w rankingu uczniów, którzy najlepiej zdali maturę.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej