Przyciągamy inwestorów i specjalistów. Oto raport o łódzkim rynku pracy.

Rozwój inwestycji, programy miejskie, proaktywna postawa władz miasta i uczelni wyższych, centralna lokalizacja oraz synergia z Warszawą to największe atuty rosnącego kapitału ludzkiego w Łodzi i regionie. Opublikowany właśnie raport firmy specjalizującej się w rekrutacji i doradztwie personalnym potwierdza, że Łódź przyciąga nie tylko inwestorów, ale również specjalistów.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podkreśla, że bezrobocie w Łodzi systematycznie spada, w tej chwili utrzymuje się na poziomie 6,4 proc, a rynek pracy diametralnie zmienia się. – Łódź nie jest już miastem drugiej kategorii. Przeciwnie, jest miastem, w którym można wskazać ścieżkę rozwoju oraz osiągnąć sukces zawodowy i finansowy – mówi prezydent Hanna Zdanowska.

Z raportu „Kapitał ludzki w regionie łódzkim” przygotowanego przez firmę „Antal” specjalizującą się w rekrutacji i doradztwie personalnym wynika, że największy rozkwit przeżywają firmy z branży IT, SSC/BPO, R&D oraz AGD, a dynamiczny rozwój miasta wpływa na rosnącą liczbę nowych miejsc pracy. W ciągu ostatnich kilku lat Łódź zanotowała także znaczny wzrost płac w stosunku do kosztów życia i pracy, które są znacznie niższe niż w Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie. Pozytywnie oceniono także infrastrukturę drogową w regionie, w osobnym raporcie otrzymała ona 8,6 pkt. w 10-stopniowej skali. Jest to najwyższy wynik spośród polskich miast.

– Pracodawcy i nowi inwestorzy wskazują potencjał ludzki jako główny aspekt podejmowania decyzji zarówno o inwestycjach, jak i rozwoju dalszej działalności. Łódź coraz częściej pojawia się na horyzoncie tych rozważań i rywalizuje z miastami na arenie międzynarodowej – tłumaczy Agnieszka Wójcik, Market Research Manager z firmy „Antal”, podkreślając rolę wsparcia, jakie od samorządu otrzymują zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.

Łódź zapewnia inwestorom wchodzącym na łódzki rynek niezbędną pomoc administracyjną, pracownikom zaś proponuje praktyki, staże i różnego rodzaju programy rozwoju osobistego. Podobne działania podejmują również łódzkie uczelnie wyższe, przygotowując i doskonaląc przyszłą kadrę pracowniczą.

Źródło: www.uml.lodz.pl