Projekt z Politechniki Łódzkiej w Katalogu Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 2021 r. 

Już po raz trzeci Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dokonało wyboru najlepszych praktyk wdrażanych przez polskie uczelnie w obszarach społecznej odpowiedzialności. Wśród nich znalazł się przedstawiony i realizowany w Politechnice Łódzkiej projekt „Budowanie doskonałości PŁ” związany z wymianą dobrych praktyk stosowanych wewnątrz uczelni w obszarze nauki, kształcenia i organizacji.  

Wybrane przykłady działań realizowanych w szkołach wyższych zostaną opublikowane w Katalogu Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 2021 r.

– Niezmiernie się cieszę, że jedna ze stosowanych na terenie Politechniki Łódzkiej praktyk spotkała się z uznaniem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt „Budowanie doskonałości PŁ” bazuje na ogromnej praktycznej wiedzy oraz doświadczeniu, jakimi dysponują pracownicy naszej uczelni, a przekazywanie przykładów rozwiązań i działań pomiędzy jednostkami powinno zaowocować jeszcze bardziej intensywnym rozwojem naszej Alma Mater. Gorąco dziękuję wszystkim osobom, które zechciały podzielić się z nami swoim doświadczeniem i wzięły udział w projekcie – powiedział rektor prof. Krzysztof Jóźwik.

W ramach projektu finansowanego z „Budżetu Zadaniowego PŁ” zostało zgłoszonych ponad trzydzieści przykładów działań z powodzeniem sprawdzających się już na różnych wydziałach Politechniki Łódzkiej, ważnych z punktu widzenia prowadzonych badań naukowych, kształcenia, czy też wspomagających zarządzanie. Szczególnie godne naśladowania przykłady zostały nagrodzone przez JM Rektora grantami. Powstała również publikacja przedstawiająca przyjęte rozwiązania oraz ich wdrożenie w jednostkach PŁ.

Tegoroczny Katalog Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 2021 r. przygotowywany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej został poświęcony głównie wartościom akademickim, w tym etyce, zaangażowaniu społeczności akademickiej, a także zarządzaniu różnorodnością i przeciwdziałaniu przejawom dyskryminacji.

Na zdj. rektor prof. Krzysztof Jóźwik podpisujący granty

Źródło: Informacja Rzeczniczki Prasowej Politechniki Łódzkiej