Projekt informatyków PŁ doceniony w konkursie „Dziecięcy szpital przyszłości”

Gra komputerowa podczas badania funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, opracowana w Instytucie Intormatyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ, wygrała w kategorii „Partner transformacji/dostawca rozwiązań”. Była to 25. edycji konkursu organizowanego przez Fundację K.I.D.S. – „Dziecięcy szpital przyszłości”.

Autorami rozwiązania są dr hab. inż. Bartłomiej Stasiak, prof. PŁ, dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ oraz dr inż. Arkadiusz Tomczyk. Z gier wspierających małych pacjnetów w czasie badania rezonansem magnetycznym mogą korzystać podopieczni Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Podczas badania z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) konieczne jest, aby pacjent wykonywał przez określony czas i w określonym rytmie zadane czynności (pobudzenia wywoływane w mózgu przez te czynności są poddawane analizie). Niestety badanie takie jest utrudnione w przypadku dzieci, które nie są w stanie w odpowiednim skupieniu powtórzyć zadanych ruchów. Powoduje to, że młodsze dzieci są wykluczone z tego rodzaju diagnostyki.

Dzięki rozwiązaniu informatyków z Politechniki Łódzkiej, dzieci w czasie diagnostyki otrzymują gruszkę manometryczną (w postaci gumowej zabawki) i konsoli aktywności pilota. To ułatwia przeprowadzenie badania diagnostom i redukuje stres u małych pacjentów. Na zdjęciu  dr hab. inż. Bartłomiej Stasiak, prof. PŁ.

 

Źródło: Politechnika Łódzka