Programy informatyczne w PŁ z amerykańską akredytacją ABET

Dwa programy: Computer Science oraz Information Technology prowadzone w języku angielskim na Politechnice Łódzkiej otrzymały prestiżową akredytację amerykańskiej organizacji ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.

– Kierunki mające akredytację ABET muszą spełniać najwyższe normy określone dla zawodów technicznych i programów inżynierskich. Sam proces akredytacji trwał niemal 4 lata i był bardzo wymagający. ABET nieustannie doskonali kryteria oceny, sprawdzając m.in. spójność kształcenia z procesami zachodzącymi w gospodarce i na rynku pracy – mówi rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik.

Rektor dodaje

– Posiadanie przez Politechnikę Łódzką tak istotnej akredytacji stanowi niezwykle ważny krok we wdrożeniu w naszej uczelni nowego, innowacyjnego modelu projektowania programów studiów. Doświadczenia zdobyte w trakcie procesu akredytacyjnego pozwolą wypracować nowe standardy jakościowe, które po raz kolejny przyniosą Politechnice Łódzkiej status lidera w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce.

Akredytowane programy inżynierskie są prowadzone we współpracy z IFE – Computer Science na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, a Information Technology na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.

ABET to amerykańska organizacja powstała w 1932 roku, akredytująca programy szkolnictwa wyższego w dziedzinie nauk stosowanych, informatyki i technologii inżynierskich.

 

 

Źródło: Politechnika Łódzka