Program stypendialny Prezydenta Miasta Łodzi wystartował!

Jeśli odniosłeś sukces w olimpiadzie tematycznej lub przedmiotowej, a teraz decydujesz o wyborze uczelni, zapraszamy do Łodzi.

Jeżeli podejmiesz studia na łódzkiej uczelni możesz liczyć na Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi przez cały pierwszy rok nauki!

O stypendia mogą wnioskować osoby będące laureatami bądź finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych, które planują rozpoczęcie w październiku 2024 r. studiów na łódzkich uczelniach.

Podobnie jak w latach ubiegłych stypendia wynoszą w zależności od osiągnięć stypendysty, w ostatniej edycji wynosiły – 1500, 1300 oraz 1100 zł/mc i są wypłacane przez 9 miesięcy.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 20 września!

 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy


Olimpiady to nie Twoja bajka, ale masz na swoim koncie sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne i możesz pochwalić się wynikami egzaminu maturalnego powyżej 90 % ? Czeka na Ciebie stypendium w wysokości co najmniej 9.000 zł  fundowane przez łódzkich Pracodawców! Warunkiem otrzymania stypendium jest rozpoczęcie studiów na łódzkiej uczelni.

Więcej informacji, regulamin oraz formularz aplikacyjny