Program Praktyk Letnich w ABB

ABB jest liderem kształtującym przyszłość w dziedzinie cyfryzacji przemysłu. Zatrudnia 132 000 pracowników w ponad 100 krajach świata, a doświadczenie bazuje na 125 latach działalności.

W niemalże wszystkich lokalizacjach w Polsce ABB oferuje praktyki dla studentów, którzy chcą poznać lepiej firmę.

Miejsce odbywania praktyk: Łódź

Obecnie poszukiwani są studenci i absolwenci do następujących działów:

Dział Realizacji Zamówień:

Zadania:
• Kompletowanie dokumentów WDT;
• Archiwizacja dokumentów;
• Fakturowanie;
• Tworzenie dokumentów transportowych;
• Przygotowywanie potwierdzeń zamówień;
• Utrzymywanie codziennego kontaktu z klientami.

Wymagania:
• Studenci kierunków Logistyka, Ekonomia i pokrewne;
• Język angielski w stopniu zaawansowanym;
• Bardzo dobra znajomość pakietu Office (szczególnie Excel, Word);
• Umiejętność pracy w grupie, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia.

Dział Przygotowania i Planowania Produkcji:

Zadania:
• Pomoc w kalkulacji zamówień;
• Drukowanie i przekazywanie dokumentacji produkcyjnej;
• Archiwizacja dokumentacji;
• Wprowadzanie danych podstawowych materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych do systemu SAP;
• Tworzenie i aktualizacja list materiałowych wyrobów gotowych.

Wymagania:
• Studenci minimum 3. Roku kierunków: logistyka, informatyka, mechanika;
• Dobra komunikacja, umiejętność pracy w zespole;
• Chęć poszerzania wiedzy z zakresu planowania produkcji;
• Umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie ze stresem;
• Język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Dział Zaopatrzenia:

Zadania:
• Analiza zapotrzebowania na materiały i usługi wynikające z bieżącego planu produkcji;
• Tworzenie zamówień na materiały i usługi w systemie sap oraz przekazywanie ich dostawcom;
• Monitorowanie przebiegu i terminowości realizacji zamówienia;
• Prowadzenie bieżącej współpracy z dostawcami i egzekwowanie dotrzymania warunków umów ramowych i zamówień;
• Uzyskiwanie od dostawcy dokumentów związanych z dostawami i weryfikacja ich poprawności.

Wymagania:
• Studenci Logistyki oraz kierunków pokrewnych;
• Umiejętność pracy w zespole, szybkiego uczenia się;
• Znajomość pakietu Ms Office (Excel).

Dział Zarządzania Jakością/ Zarządzania Produkcją:

Zadania:
• Wsparcie zespołu w sprawowaniu kontroli nad dokumentacją papierową w zakładzie produkcyjnym;
• Wsparcie zespołu w rozwoju systemu zarządzania zgodnego z normami iso;
• Wsparcie zespołu we wprowadzeniu narzędzi 5s w zakładzie produkcyjnym;
• Wsparcie zespołu w projektach zwiększających efektywność produkcji w oparciu o narzędzia lean management.

Wymagania:
• Studenci Zarządzania Jakością lub kierunków pokrewnych;
• Znajomość Ms Excel;
• Podstawowa wiedza w zakresie wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001;
• Podstawowa wiedza w zakresie narzędzi LEAN Manufacturing;
• Znajomość języka angielskiego na poziomie min. Komunikatywnym;
• Zaangażowanie w powierzone obowiązki;
• Umiejętność współpracy w zespole.

Jeśli chcesz zdobyć doświadczenie w nowoczesnej firmie, pracować z profesjonalistami w międzynarodowym środowisku i uczyć się od najlepszych – zaaplikuj on-line abb.pl/kariera.

Firma prosi o umieszczenie w CV nazwy preferowanego działu– warunek konieczny.

Wszystkie aplikacje powinny zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji”.

Źródło: ABB