Program CIMA na Wydziale Zarządzania UŁ

We wtorek 5 czerwca na Wydziale Zarządzania UŁ odbyło się uroczyste podpisanie umowy z Instytutem Rachunkowości Zarządczej CIMA.
W imieniu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego dokument podpisał dr hab. prof. UŁ Tomasz Czapla, Dziekan Wydziału, natomiast CIMA reprezentował Jakub Bejnarowicz – Associate Director, CIMA Europa.
Strony potwierdziły współpracę poprzez połączenie swojej wiedzy i zasobów w celu zaoferowania studentom możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowej przygotowującej studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego do rozpoczęcia kariery zawodowej w zakresie rachunkowości zarządczej.

Program CIMA na WZ UŁ umożliwia studentom na kierunku Management and Finance zdobycie Certificate in Business Accounting, uzyskiwanie zwolnień z egzaminów CIMA oraz potwierdzenie wiedzy w trakcie egzaminów odbywających się poza uczelnią w wystandaryzowanych Centrach Egzaminacyjnych Pearson Vue.
Bardzo cieszymy się, że Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego dołącza do grona uczelni partnerskich Instytutu CIMA, a studenci uzyskali możliwość zdobywania globalnie rozpoznawalnego certyfikatu z rachunkowości zarządczej CIMA bezpośrednio na najlepszej uczelni w Łodzi. Nasza współpraca jest odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego i jutrzejszego rynku pracy i pracodawców, którzy niezwykle cenią umiejętności osób posiadających kwalifikacje i kompetencje CIMA. Warto podkreślić, że już na tym etapie pracodawcy zadeklarowali zainteresowanie studentami i absolwentami Programu CIMA na Wydziale Zarządzania UŁ – powiedział Jakub Bejnarowicz, Associate Director, CIMA Europa.
Z kolei według doktora Jana Michalaka, Koordynatora Programu CIMA na WZ UŁ, połączenie wiedzy specjalistów Wydziału Zarządzania UŁ oraz CIMA otwiera wiele możliwości, w tym perspektywę jeszcze lepszego kształcenia naszych studentów w zakresie kompetencji biznesowych oraz wprowadzania ich w świat specjalistów ds. rachunkowości zarządczej. – Liczymy na to, że podpisanie umowy będzie ważnym krokiem nie tylko dla nas, ale także dla młodych adeptów tej dziedziny wiedzy, którzy już na studiach będą mogli rozwijać się ze wsparciem partnera o światowej renomie. Uzyskanie certyfikatu CIMA pozwala na łatwiejsze zdobycie pracy w finansach i przyspieszenie awansu zawodowego.
CIMA
Założony w 1919 r. Chartered Institute of Management Accountants (Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA) zrzesza ponad 232 000 członków i studentów ze 179 krajów, którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu. Członkowie i studenci CIMA pracują w przemyśle, handlu, sektorze publicznym i organizacjach non-profit. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swoją ofertę kwalifikacji profesjonalnych i ustawicznego kształcenia zawodowego oraz ustanawiane przez siebie wymogi doświadczenia zawodowego.
Wydział Zarządzania UŁ
Wydział Zarządzania to jedna z najprężniej działających jednostek Uniwersytetu Łódzkiego. W najnowszym Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych Rzeczpospolitej został oceniony jako jeden z najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce – zajął II miejsce w kategorii „Wydziały ekonomiczne” (na 27 wydziałów).

Źródło: Wydział Zarządzania UŁ