Program Career Ahead – rozwijamy nasze talenty

Projekt „Program Career Ahead – rozwijamy nasze talenty”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Wyższą Szkołę Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego.

W ramach projektu oferujemy:

  • Doradztwo zawodowe,
  • Szkolenie umożliwiające nabycie kompetencji/kwalifikacji – nieobligatoryjne,
  • Staż zawodowy – 6 miesięcy, płatny 1 536,5 zł/msc,
  • Zwroty kosztów dojazdu podczas trwania stażu,
  • Pośrednictwo pracy.

Projekt skierowany jest do osób:

– w wieku 18-29 lat,
– bezrobotnych/biernych zawodowo,
– zamieszkujących/uczących się na obszarze woj. łódzkiego,
– utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020, lub posiadają status NEET,
– skierowany również do osób uczących się/studentów.

Szczegóły:

rozwijamytalenty@wsfi.pl
501 016 524

Źródło: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego