Profesorowie PŁ w Radzie Doskonałości Naukowej

Dwoje profesorów z Politechniki Łódzkiej zostało wybranych podczas ostatnich wyborów (6.10) do Rady Doskonałości Naukowej, na nową kadencję (2024-2027). Są to: prof. Beata Gutarowska oraz prof. Andrzej Bartoszewicz.

Przedstawiciele PŁ będą działać w dwóch dyscyplinach z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych:

– prof. Beata Gutarowska z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności w dyscyplinie inżynieria chemiczna,

– prof. Andrzej Bartoszewicz z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

Każda dyscyplina naukowa ma w RDN tylko trzech przedstawicieli. Rada Doskonałości Naukowej działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej, zgodnie z najwyższymi standardami jakości, wymaganymi do uzyskania stopni naukowych i tytułu profesora.

Jednym z zadań RDN jest zgłaszanie kandydatów na członków międzynarodowego zespołu ekspertów oceniających wnioski składane przez uczelnie akademickie w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

 

Źródło: Politechnika Łódzka