Profesor z PŁ w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

janusz

Prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski z Politechniki Łódzkiej został powołany na członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na czteroletnią kadencję od 30 listopada 2014 r. do 29 listopada 2018 r. Po raz pierwszy przedstawiciel naszej uczelni wszedł do tego grona, równocześnie jest jedynym członkiem Rady pochodzącym ze środowiska łódzkich uczelni publicznych.

Powołanie zostanie wręczone 17 grudnia 2014 r. na pierwszym posiedzeniu rady NCBiR w nowym składzie.

Piotr Niedzielski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Tytuł profesora uzyskał dwa lata temu mając 45 lat. Jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Biomedycznej i Materiałów Funkcjonalnych oraz zastępcą dyrektora ds. naukowych w Instytucie Inżynierii Materiałowej PŁ. Zajmuje się badaniami związanymi z inżynierią powierzchni, zwłaszcza z materiałami węglowymi takim jak diament, warstwy diamentopodobne, grafen, modyfikowane warstwy węglowe.

Prof. Piotr Niedzielski jest osobą doświadczoną w działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, jest współautorem 7 patentów i 9 zgłoszeń patentowych (krajowych i zagranicznych) z dziedziny inżynierii powierzchni i inżynierii biomedycznej. Bierze udział w pracach instytucji związanych z transferem technologii. Jest członkiem rady nadzorczej Bełchatowsko- Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego sp. z o.o. oraz zarządu Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej sp. z o.o. Był kierownikiem, głównym wykonawcą oraz wykonawcą ponad 30 projektów finansowanych przez MNiSW, KBN, NCBIR oraz Pogramy Ramowe UE. Jest współautorem kilkunastu wdrożeń przemysłowych m.in. z zakresu zastosowania warstw węglowych w medycynie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!