Profesor T. Wibig z UŁ Popularyzatorem Nauki 2017


Profesor Tadeusz Wibig z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał w dniu 15 stycznia br. Nagrodę główną w Konkursie PAP i MNiSW dla popularyzatorów nauki. W ten sposób doceniono całokształt działalności Profesora związanej z popularyzacją nauki.

W uzasadnieniu PAP czytamy: „Fizyk bada wysokoenergetyczne cząstki, które docierają do Ziemi z kosmosu. Swoją energię poświęca na to, by zafascynować kolejne pokolenia naukami ścisłymi. Od wielu lat woluntarystycznie pracuje u podstaw: prowadzi lekcje objazdowe w szkołach, konkursy, pisze fabularne opowiadania popularyzujące matematykę i artykuły o ekscentrycznych fizykach. Włącza uczniów w społeczność akademicką, umożliwiając wydanie ich esejów i czyniąc współautorami artykułów publikowanych w czasopismach naukowych.”

– Przedmiot, który w szkole nazywany jest fizyką, ma z fizyką mało wspólnego. W szkole rozwiązuje się zadania, pisze się klasówki, dostaje się dwóje. A fizyka jest czymś pięknym, nauką, która pozwala nam zrozumieć, jak działa świat – mówi Tadeusz Wibig

Naukowiec – w ramach projektu „Fizyka w drodze” – jeździ do szkół w regionie łódzkim, zabierając w plecaku proste eksponaty, dzięki którym uczniowie mogą samodzielnie wykonywać doświadczenia.
– Na początku dzieci są speszone, bo one nigdy nie robiły doświadczeń. A większość z nich nigdy nie zrobiłaby nawet żadnego eksperymentu. Ale podczas zajęć uczniowie odkrywają sami jakąś prawidłowość. I to jest dla nich mile zaskakujące – opowiada popularyzator.

Prof. Wibig popularyzacją zajmuje się od kilkunastu lat – nie tylko upowszechnianiem fizyki, ale i matematyki. W cyklu 17 opowiadań o Hieronimie naukowiec z UŁ prezentuje różne koncepcje z zakresu matematyki i historii nauki. Hieronim czasem ma na nazwisko Holmes i jest XIX-wiecznym detektywem rozwikłującym zagadkę morderstwa Lorda G., czasem jest jaskiniowcem (ale zamiast w pieczarze wolałby mieszkać w Grand Hotelu), a czasem – właścicielem kopalni liczb pierwszych.

W ramach „Sympozjów naukowych im Rolanda Maze’a” Tadeusz Wibig włączał uczniów łódzkich liceów w naukę akademicką. W ramach projektu licealiści mieli możliwość zbudowania własnej aparatury do zbierania danych i przeprowadzenia eksperymentu. Profesor wspólnie z uczniami napisał na podstawie tych wyników artykuł naukowy i opublikował go w zagranicznym czasopiśmie. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w konferencji międzynarodowej i zaprezentować tam poster ze swoimi badaniami.

Wyniki 13. edycji Konkursu Popularyzatorzy Nauki 2017 ogłoszono w poniedziałek w Warszawie, podczas uroczystej gali w Centrum Nauki Kopernik. Uczestniczyli w niej m.in. wicepremier, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz prezes Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz.
W Konkursie nagradzane są osoby i instytucje, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby na co dzień z nauką niezwiązane.

Inny z projektów profesor Wibig zrealizował wraz ze swoją doktorantką z Tajlandii. Badacze włączyli dzieci z gimnazjów w badania z pogranicza fizyki, ekologii, biologii i fizyki jądrowej. -Dzieci wyznaczały zawartość metali ciężkich w środowisku używając najnowszych technologii laboratoryjnych z zakresu fizyki jądrowej. W sumie w tę „zabawę” zaangażowana była ponad setka dzieci z Polski, z Tajlandii i z Rosji” – opisuje naukowiec.

Poza tym badacz od 10 lat organizuje konkurs „Fizyka da się lubić” Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W części „literackiej” uczniowie szkół z całej Polski piszą eseje na zadane tematy wiążące się z fizyką i szkolną edukacją fizyczną. Eseje te są potem publikowane. W części „naukowej” uczniowie w grupach wykonują eksperymenty fizyczne, mierząc w oryginalny sposób rozmaite parametry rzeczywistości fizycznej. Co roku bierze udział w konkursie jakieś 200 osób. Finał konkursu odbywa się w trakcie Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.

Prof. Wibig pomaga też w organizacji corocznych jednodniowych warsztatów dla uczniów m.in. łódzkich szkół średnich „CERN- Mastercalsses”.

Pełna lista nagrodzonych oraz fotorelacja znajdują się na stronie PAP Nauka: https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C27915%2Cpopularyzatorzy-nauki-2017-o-nauce-mowic-ciekawie-i-nie-bac-sie-dziennikarzy

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Łódzkiego