Naukowiec z PŁ kandydatem do „Polskiego Nobla”

Prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak z Politechniki Łódzkiej został nominowany do Nagroda Heisiga przyznawanej za wybitne i nowatorskie osiągnięcia naukowe na najwyższym poziomie. Kapituła Nagrody przyznała nominację w uznaniu za badania nad chaotycznym zachowaniem układów dynamicznych w modelach z nauk inżynieryjnych.

Prof. Tomasz Kapitaniak jest światowym autorytetem w dziedzinie tzw. chaosu deterministycznego oraz sterowania ruchami nieregularnymi. Z takimi zjawiskami mamy do czynienie nie tylko w mechanice czy elektronice, ale także w biologii, ekologii i neurologii.

Prof. Tomasz Kapitaniak jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i członkiem Academia Europaea. W kadencji 2023-2026 został wybrany na dziekana Wydziału Nauk Technicznych PAN. W Politechnice Łódzkiej kieruje Katedrą Dynamiki Maszyn na Wydziale Mechanicznym.

Nagroda Heisiga została ufundowana przez profesora medycyny Norberta Heisiga, urodzonego w przedwojennym Wrocławiu. Nazywana jest „Polskim Noblem”, a jej wysokość – 200 tysięcy zł – jest najwyższą przyznawaną dla polskiego naukowca.

W drugiej edycji, 20 polskich uczelni biorących udział w programie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza wytypowało 8 kandydatów, trzech z nich otrzymało nominację. Poza prof. Tomaszem Kapitaniakiem są to prof. dr hab. Mariusz Jaskólski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwycięzcę poznamy 2 października 2023 r. na Uniwersytecie Wrocławskim.

informacja prasowa

Źródło: materiały prasowe rzeczniczki Politechniki Łódzkiej