Prof. Sławomir Wiak ekspertem Stowarzyszenia Europejskich Uniwersytetów (EUA)

Prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej został wybrany do grona ekspertów European University Association (EUA). Ta prestiżowa organizacja skupia ponad 800 uniwersytetów i krajowych konferencji rektorów z 48 krajów europejskich. Jej działania odgrywają kluczową rolę w zakresie nauki, badań oraz innowacji w szkolnictwie wyższym. Ważnym głosem wpływającym na współpracę EUA z wieloma innymi organizacjami międzynarodowymi są grupy ekspertów.

EUA powołało nową Grupę Ekspertów ds. Ekosystemów innowacji (Expert Group on Innovation Ecosystems). Prof. Sławomir Wiak, nominowany przez KRASP (Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polski) został w niej jedynym przedstawicielem z Polski.

– Grupa ekspertów, do której zostałem powołany powstała jako ewolucja grupy ekspertów EUA, którzy zajmowali się strategią badań i innowacji na rzecz inteligentnych specjalizacji. Jestem zaszczycony, że mogę reprezentować Polskę w działaniach wspierających wyzwania, jakie stoją przed Unią Europejską w najbliższej przyszłości – mówi prof. Sławomir Wiak. – Pierwsze spotkanie grupy ekspertów odbędzie się 5 listopada w Brukseli. Następnego dnia zaplanowano konferencję wysokiego szczebla organizowaną przez Europejski Komitet Regionów, na której dyskutowana będzie m.in. rola uniwersytetów w rozwoju ekosystemów innowacji.

Grupie będą przewodniczyć prof. Peter Haring Bolívar, University of Siegen w Niemczech, a współprzewodniczyć prof. Ray O’Neill z Maynooth University w Irlandii. Obaj stali na czele Grupy Ekspertów ds. Strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnych specjalizacji (Expert Group on Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation).