Prof. Marcin Górski z WPiA UŁ otrzymał stypendium Fulbrighta

Stypendium zostało przyznane na okres czterech miesięcy, w trakcie których prof. Górski z Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego będzie prowadził badania naukowe w Stanach Zjednoczonych.

Stypendium Fulbrighta jest uznawane za jedno z najbardziej prestiżowych w dziedzinie edukacji międzynarodowej. Program ten jest finansowany przez rząd Stanów Zjednoczonych. Został założony w 1946 roku przez amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta. Program ten ma na celu promowanie wzajemnego zrozumienia i wymiany kulturalnej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami.

Stypendium oferuje możliwość studiowania, prowadzenia badań naukowych oraz nauczania w szkołach wyższych w Stanach Zjednoczonych. Program jest adresowany do studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych z różnych dziedzin, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty akademickie i kulturowe.

Więcej na stronie:

https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/prof-marcin-gorski-otrzymal-stypendium-fulbrighta

 

Źródło: Wydział Prawa i Administracji UŁ