Prof. Krzysztof Jóźwik Rektorem Politechniki Łódzkiej na kadencję 2020-2024

W środę 8 lipca Uczelniane Kolegium Elektorów Politechniki Łódzkiej wybrało nowego rektora. Funkcję tę od 1 września będzie pełnił prof. Krzysztof Jóźwik, który był jedynym kandydatem zgłoszonym przez społeczność akademicką. Zastąpi na tym stanowisku rektora prof. Sławomira Wiaka, który nie mógł już kandydować na kolejną kadencję.

Zebranie wyborcze zorganizowano w przestrzeni Zatoki Sportu, wystarczającej do zachowania tzw. reżimu sanitarnego. Do dyspozycji były maseczki, rękawiczki, długopisy oraz płyn dezynfekujący.

W zebraniu wzięło udział 111 elektorów ze 112 wyłonionych w procesie wyborczym. Na prof. Jóźwika oddano 101 głosów, co daje silny mandat do sprawowania urzędu rektora.

Po wyborze rektor elekt powiedział:

– Jestem zaszczycony, że powierzono mi kierowanie naszą wspaniałą uczelnią, za którą stoi 75 lat tradycji i doświadczeń. Wiem, jaka to odpowiedzialność zarządzać rozwojem Politechniki Łódzkiej, która należy do czołowych w kraju i jest dobrze rozpoznawalna za granicą. Wierzę, że dobra współpraca, którą uznaję za fundament, całej wspólnoty akademickiej pozwoli nam zbudować lepszą przyszłość. Razem sprostamy nowym wyzwaniom. Będę wypełniał funkcję rektora kierując się szacunkiem dla naszej akademickiej społeczności.

Prof. Krzysztof Jóźwik podziękował rektorowi prof. Sławomirowi Wiakowi za wsparcie i dotychczasową inspirującą współpracę. Szczególne słowa skierował do elektorów za ich zaufanie i poparcie kandydatury oraz do Uczelnianej Komisji Wyborczej za sprawne zorganizowanie wyborów.

Kim jest nowy rektor?

Prof. Krzysztof Jóźwik jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Ma 58 lat. Po ukończeniu studiów w 1987 r. rozpoczął pracę w Instytucie Maszyn Przepływowych. Dwadzieścia lat później został jego dyrektorem. Był profesorem wizytującym w Coventry University, a przez Cranfield University został powołany jako egzaminator zewnętrzny. W Politechnice Łódzkiej pełni obecnie funkcję prorektora ds. kształcenia (sprawował ją też w kadencji 2008-2012), a od marca kieruje Sztabem Antykryzysowym PŁ w związku z pandemią koronawirusa.

Rektor elekt realizował dużo prac dla przemysłu, w tym obliczenia i konstrukcję napędu śmigłowego dla najszybszego na świecie helikoptera X3. Współpracował z lekarzami w obszarze inżynierii biomedycznej. Jest współtwórcą nowej komory wspomagania serca dla dorosłych, trzech typów komór pediatrycznych i mechanicznych zastawek serca. Był kierownikiem i głównym wykonawcą kilkunastu projektów badawczych oraz z obszaru kształcenia. Jest współautorem 10 patentów i 15 zgłoszeń patentowych, promotorem 11 doktoratów, nad kolejnymi 5 sprawuje obecnie opiekę naukową.

Wiedzę, doświadczenie i sprawność w zarządzaniu prof. Krzysztofa Jóźwika doceniło wiele instytucji zewnętrznych. Był m.in. w Zarządzie Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego (obecnie BioNanoPark), w Naukowej Radzie Programowej ds. Aktualizacji ds. Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, Rady Gospodarczej przy Urzędzie Marszałkowskim, Rady ds. Innowacji Województwa Łódzkiego, Grupy Roboczej ds. Energetyki przy Ministerstwie Gospodarki, Rady Naukowej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

O swoich zainteresowaniach pozazawodowych mówi:

– Gram w siatkówkę reprezentując Uczelnię, pływam na desce windsurfingowej, lubię czytać książki, a czasami nawet coś piszę, lubię zbierać grzyby, a gotowanie to moje hobby.

Źródło: Politechnika Łódzka