Prof. Elżbieta Żądzińska nowym Rektorem UŁ

Kolegium Elektorów wybrało Prof. Elżbietę Żądzińską na nowego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024. Zgodnie ze Statutem UŁ Rektor Elekt obejmie swój urząd 1 września 2020 r. Prof. Elżbieta Żądzińska zdobyła w głosowaniu 109 głosów. Kontrkandydat, prof. Sławomir Cieślak, uzyskał 87 głosów poparcia.

Profesor Elżbieta Żądzińska jest absolwentką i wykładowczynią Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Przez ostatnie cztery lata pełniła funkcję Prorektora UŁ ds. nauki.

Rektor Elekt już wcześniej zapowiedziała, że powoła pięciu Prorektorów – prof. Łukasza Boguckiego (Wydział Filologiczny, Prorektor ds. współpracy z zagranicą), dra hab. Roberta Kozielskiego (Wydział Zarządzania, Prorektor ds. rozwoju UŁ), dr hab. Agnieszkę Kurczewską (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem), dr hab. Anetę Pawłowską (Wydział Filozoficzno-Historyczny, Prorektor ds. nauki) oraz dra hab. Roberta Zakrzewskiego (Wydział Chemii, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia). Program wyborczy prof. E. Żądzińskiej znaleźć można TUTAJ.

– Moja wizja rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego to mądre wykorzystanie naszego wielkiego potencjału – zróżnicowania. To jedność w różnorodności. Uniwersytet szanujący różne sposoby myślenia, metody badań, formy kształcenia, Uniwersytet apolityczny, szanujący każdego członka wspólnoty akademickiej, dostrzegający w tej różnorodności potencjał współdziałania – mówi Rektor Elekt.

– Celem musi być Uniwersytet silny nauką i kształceniem, zdecydowanie bardziej widoczny na europejskiej mapie dobrych uczelni klasycznych, bo tylko w takim zostaną najlepsi absolwenci, późniejsi doktoranci, tylko taki przyciągnie najlepszych studentów, a potem da tym studentom ważny na rynku pracy dyplom dobrej uczelni, tylko taki pozwoli na odnawianie swojego potencjału naukowego i dydaktycznego, tylko taki pozwoli na zachowanie modelu prawdziwej Universitas – dodaje prof. E. Żądzińska.

Kolegium Elektorów, organ wybierający Rektora UŁ, to 200 osób reprezentujących społeczność akademicką UŁ – Pracowników naukowych i dydaktycznych, pracowników niebędących nauczycielami oraz studentów i doktorantów. Po raz pierwszy w historii Uniwersytetu Łódzkiego elektorzy głosowali w formie online. Żeby takie głosowanie było możliwe, trzeba było uprzednio zmienić Statut UŁ. Dzięki temu, pomimo pandemii, udało się przeprowadzić wszystkie etapy wyborów nowych władz.

Źródło: Centrum Promocji UŁ