Prof. Elżbieta Aleksandrowicz rektorem elektem Akademii Muzycznej w Łodzi

W drodze głosowania w dniu 8 lipca br. Kolegium Elektorów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi rektorem na kadencję 2020-2024 została dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM.

Serdecznie gratulujemy!

Prof. Elżbieta Aleksandrowicz

Specjalista metody Emila Jaques-Dalcroze’a, urodzona w Łodzi w 1964 roku. Absolwentka łódzkiej Akademii Muzycznej. W 1989 roku uzyskała tytuł magistra sztuki w zakresie rytmiki. Studiując, jednoczenie ukończyła Studium Pedagogiczne oraz 2-letni kurs instruktorów tańca prowadzony pod patronatem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Łodzi.
Uczestniczyła w wielu: kongresach, sesjach, seminariach i warsztatach z zakresu rytmiki odbywających się na terenie Polski jak i poza jej granicami m.in. w: Międzynarodowym Kongresie Rytmiki w Genewie (Institut Jaques-Dalcroze 1997, 2007), Europejskim Kongresie Rytmiki w Wiedniu (Universitat für Musik und darstellende Kunst 2009), Międzynarodowych Warsztatach Rytmiki w Hellerau (Hochschule für Music „Carl Maria von Weber” 2004, 2005, 2009, 2011), Europejskim Kongresie Rytmiki w Trossingen (Staatliche Hochschule für Musik 2006), III Forum Muzykoterapeutów (AM Wrocław 2005), Międzynarodowych Warsztatach Rytmiki (AM Łódź),Ogólnopolskich Sesjach Naukowych nt. „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji” (AM Łódź), ogólnopolskich i regionalnych seminariach rytmiki w Polsce.
Prowadzi wykłady i warsztaty oraz konsultacje metodyczne w zakresie: rytmiki, improwizacji i kompozycji ruchu oraz improwizacji fortepianowej. Jest autorką interpretacji ruchowych utworów muzycznych mi. in.: J. S. Bacha, J. F. Haendla, L. v. Beethovena, G. Rossiniego, F. Chopina, J. Straussa, M. Musorgskiego, G. Gershwina, Z. Preisnera, W. Kilara, S. Reicha.
W swoim dorobku artystycznym posiada liczne prezentacje z zakresu improwizacji fortepianowej oraz kompozycje piosenek dla dzieci do tekstów Juliana Tuwima, Jana Brzechwy i Danuty Wawiłow.
Współpracuje z teatrami dramatycznymi i lalkowymi jako kompozytor, twórca ruchu scenicznego i autor opracowań materiału muzycznego. Wielokrotnie przygotowywała wokalnie aktorów do spektakli dla dzieci.
Uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz spektaklach integracyjnych i programach artystyczno-edukacyjnych, m.in. dla Fundacji „Krwinka”.
Opracowała programu niestacjonarnych studiów licencjackich: Choreografia i techniki tańca, prowadzonych w AM w Łodzi od 2007 r.
Współorganizowała cykl Międzynarodowych Warsztatów Rytmiki oraz Ogólnopolskich Sesji Naukowych nt.: „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”(AM Łódź)
W latach 2005–2012 była prodziekanem Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej w Łodzi, w latach 2007–2012 kierownikiem niestacjonarnych studiów: Choreografia i techniki tańca. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. dydaktyki.
W roku 2012 została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Publikacje:
Muzyczne obrazki ilustracyjne w procesie nauczania improwizacji fortepianowej [w:] XXIX Zeszycie Naukowym AM w Łodzi;
Improwizowanie fortepianowych miniatur ilustracyjnych w oparciu o materiał muzyczny skal czterodźwiękowych [w:] materiałach posesyjnych z V i VI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej na temat: Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji;
Kolorystyka dźwiękowa jako element formotwórczy improwizowanych miniatur fortepianowych [w:] materiałach posesyjnych z VII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej na temat: Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji;

Nauka piosenki – uwagi do dydaktyki [w:] materiałach posesyjnych z VIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej na temat: Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji;

Muzyka bez granic. Poszukiwanie zdarzeń dźwiękowych w kontekście improwizacji fortepianowej [w:] materiałach posesyjnych z IX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej nt. Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji.