Prof. Beata Kolesińska z PŁ wyróżniona za innowacyjne badania

Prof. Beata Kolesińska z Wydziału Chemicznego PŁ została nominowana przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej Ambasador Innowacyjności za postępy w dziedzinie medycyny.

Profesor Kolesińska została doceniona za wkład w rozwój innowacji w Polsce i niezwykłe rozwiązania, a w szczególności za realizację projektu: Innowacyjne materiały hybrydowe użyteczne w wytwarzaniu opatrunków do leczenia stopy cukrzycowej.

Celem projektu jest opracowanie wieloskładnikowych materiałów opatrunkowych pozwalających na holistyczne zaopatrywanie trudno gojących się ran, w szczególności zespołu stopy cukrzycowej. Dzięki oddziaływaniu na wszystkich etapach procesu gojenia rany tj. hemostazy, proliferacji, regeneracji oraz waskularyzacji czyli uwidocznieniu żył, możliwa będzie całkowita regeneracja ubytków. Projekt realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa – wyjaśnia nominowana do nagrody badaczka z PŁ.

Prof. Beata Kolesińska pracuje w Instytucie Chemii Organicznej PŁ. W kwietniu ub.r. została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii: Naukowiec Przyszłości. Nagroda została przyznana za realizację projektu NCN Innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek wywodzące się wyłącznie ze związków naturalnych oraz projektu Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania finansowanego z funduszy europejskich w ramach PO Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Laureatów nagrody Ambasador Innowacyjności wybierze w styczniu 2021 roku kapituła programowa. Nagrody zostaną wręczone na Międzynarodowym Forum Gospodarczym organizowanym przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Biznesu, które odbędzie się 5 marca.

Źródło: www.p.lodz.pl