Prestiżowa nagroda dla chemiczki z PŁ

Prof. Joanna Kałużna-Czaplińska z Politechniki Łódzkiej została tegoroczną laureatką Medalu im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego. Jest to najwyższe wyróżnienie nadawane przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Jest ono przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe w chromatografii, dziedzinie uważanej za najważniejszą metodę analizy związków organicznych.

W każdym roku Medal otrzymuje tylko jeden naukowiec z Polski. Patron nagrody, prof. Andrzej Waksmundzki był wybitnym polskim fizykochemikiem uważanym za twórcę polskiej chromatografii.

Prof. Joanna Kałużna-Czaplińska prowadzi badania w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej na Wydziale Chemicznym. Jest uznanym w środowisku naukowym autorytetem w zakresie badań metabolitów – produktów przemiany materii – prowadzonych z wykorzystaniem technik chromatograficznych. Wyniki jej prac istotnie przyczyniły się do rozpoznania zaburzeń metabolicznych u dzieci z autyzmem oraz opracowania zindywidualizowanej diety poprawiającej ich codzienne funkcjonowanie.

– Od kilku lat prowadzę także badania nad rolą metabolitów w chorobach cywilizacyjnych, takich jak między innymi choroba Parkinsona – mówi prof.Joanna Kałużna-Czaplińska. – We współpracy z polskimi archeologami próbujemy odtworzyć dietę Słowian, analizując organiczne pozostałości zachowane w naczyniach ceramicznych.

Pani Profesor kieruje zespołem badawczym Poland Chemistry and Nutrition Research Group, prowadzącym badania wpływu diety i suplementacji na organizm człowieka. Grupa ta jest częścią Międzynarodowego Stowarzyszenia – Council for Nutritional and Environmental Medicine (CONEM). Jak podkreśla laureatka nagrody

Głównymi obszarami badań CONEM są autyzm, medycyna jamy ustnej oraz badania nad pierwiastkami śladowymi w medycynie, co znakomicie wpisuje się w prace naukowe prowadzone przez mój zespół, pozwalając na współpracę z innymi ośrodkami na świecie. 

 

Źródło: Politechnika Łódzka