„Praktykuj w Łodzi-staże wakacyjne 2017” – inauguracja projektu


1 lutego br. rozpoczęliśmy pozyskiwanie Partnerów-fundatorów staży do tegorocznej edycji projektu stażowego „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2017” organizowanego w ramach programu „Młodzi w Łodzi”.

Celem projektu jest umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego oraz promocja wśród pracodawców staży wakacyjnych, jako doskonałego sposobu pozyskiwania pracowników.

W ciągu ostatnich dwóch lat organizacji inicjatywy około 60% wybranych laureatów przez pracodawców-partnerów projektu zostało przez nich zatrudnionych po przebytym okresie odbywania stażu.

Przebieg projektu:

 • Pracodawcy uczestniczący w projekcie zgłaszają do 10 marca 2017 r. przynajmniej 1 staż wakacyjny trwający minimum 1 miesiąc w okresie lipiec-wrzesień 2017 r.W tym roku wprowadziliśmy bardzo ważną zmianą w regulaminie – minimalne wynagrodzenie dla stażysty będzie wynosiło 1300 zł brutto (za każdy pełny miesiąc trwania stażu.) Do tej pory było to 900 zł brutto.
 • Rekrutacja kandydatów na staż będzie trwać – od 1 do 30 kwietnia 2017 r.
 • Urząd Miasta Łodzi przeprowadzi kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą projektu oraz fundatorów staży. Wykorzystywać będzie kanały informacyjne takie jak:
 • kampania outdoorowa
 • kampania w social mediach oraz prasie
 • rozpowszechnianie informacji o stażach i partnerach projektu na targach pracy, konferencjach i innych wydarzeniach dedykowanym studentom i absolwentom
 • Spośród kandydatów, którzy nadeślą swoje aplikacje organizator, na życzenie fundatora, może dokonać wstępnego wyboru najlepszych kandydatów na staż .
 • Pierwsze staże rozpoczną się od 1 lipca 2017

Podsumowanie projektu staży wakacyjnych 2016:

 • 3500 złożonych aplikacji ( poprzez serwis www.praktyki.lodz.pl)
 • 230 stażystów – laureatów projektu.
 • 79 fundatorów staży

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.praktyki.lodz.pl