Praktyki pod patronatem firmy Microsoft

Program praktyk pod patronatem firmy Microsoft to 10 tygodni intensywnego rozwoju kompetencji. Podczas trwania programu uczestnicy staną przed wyzwaniem wykonania od początku do końca innowacyjnego produktu, mającego realne szanse na wdrożenie rynkowe.Praktyki pod patronatem firmy Microsoft to szansa na zyskanie bogatego merytorycznie zaplecza umiejętności twardych, jak również umiejętności miękkich takich jak skuteczna praca w zespole i sztuka autoprezentacji. To wszystko zagwarantowane będzie poprzez liczne szkolenia poprowadzone przez specjalistów.
Każdy uczestnik programu otrzyma certyfikat odbycia praktyk od firmy Microsoft Polska, jednocześnie za ukończenie projektu z sukcesem, praktykanci otrzymają nagrodę pieniężną. Wybrani uczestnicy mają również szanse na otrzymanie propozycji stałej współpracy od partnerów wydarzenia.
Program realizowany jest pod patronatem Firmy Microsoft Polska, EcuDrive oraz ProfilAuto.
Źródło: Informacja od Organizatora
plakat_praktyki2016 (2)