Pracownia Aktywnego Korzystania z Technologii na PŁ

Na Politechnice Łódzkiej otwarto w środę (14 grudnia), pierwszą w Polsce, pilotażową Pracownię Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT). Będzie to miejsce organizacji warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, opartych na pracy problemowej, projektowej oraz trzech wiodących ścieżkach STEAM: robotyce, programowaniu i multimediach.

W uroczystym otwarciu Pracowni PAKT uczestniczyło wielu znamienitych gości. Przyjechał Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, który mocno podkreślał w swojej wypowiedzi, jak ważną rolę w dzisiejszych czasach odgrywa nowoczesna edukacja i rozwój kompetencji cyfrowych. Byli także przedstawiciele władz samorządowych województwa i miasta Łodzi: dr Tobiasz Bocheński – wojewoda, Adam Pustelnik – wiceprezydent oraz władze Politechniki Łódzkiej.

Witając zaproszonych gości, prof. Paweł Strumiłło, prorektor ds. rozwoju uczelni powiedział:

Jako wiodąca uczelnia techniczna rozumiemy społeczną potrzebę uruchomienia pilotażowych, nowoczesnych pracowni cyfrowych, które będą doskonale uzupełniały proces edukacji akademickiej. Bardzo dobrze rozumiemy także ideę uczenia się przez całe życie, dlatego uruchomienie pracowni otwartej dla społeczności lokalnej wpisuje się w naszą misję. Szczególnie cieszy nas, że w tej przestrzeni edukacyjnej uczniowie – a być może nasi przyszli studenci – będą rozwijać kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, współpracę projektową z fizycznymi urządzeniami.

Nowa Pracownia jest skierowana również do nauczycieli.

Dla nich będą poprowadzone warsztaty stacjonarne, wydarzenia on-line, a także powstanie szereg praktycznych materiałów edukacyjnych. Pracownia jest świetnie wyposażona. Znajdują się w niej roboty do zaprogramowania, drukarki 3D, skanery i plotery, czyli sprzęt rozwijający kompetencje cyfrowe i nie tylko. Co najważniejsze – w ramach PAKTu nauczyciele dostaną know how, jak podobny sprzęt wykorzystać na swoich lekcjach –

wyjaśnia koordynatorka projektu dr inż. Anna Firych-Nowacka z Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ.

Pracownia w Politechnice Łódzkiej będzie obsługiwana przez zespół edukatorów zatrudnionych do prowadzenia warsztatów, którzy będą wspomagani przez nauczycieli akademickich.

Idea uruchomienia PAKT dobrze wpisuje się w potrzeby polskiej gospodarki w kontekście wyzwań XXI wieku, czyli tworzenia przestrzeni edukacyjnych, w których będzie można rozwijać kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność współpracy oraz konkretne umiejętności techniczne, wykorzystując technologię –

dodaje koordynatorka.

Z pracowni PAKT, która mieści się w budynku Zatoki Sportu (al. Politechniki 10), będzie mógł skorzystać każdy, po uprzednim zgłoszeniu przez stronę internetową lub zapisać się na miejscu. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Projekt PAKT jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Centrum Projektów Polska Cyfrowa (lider), Politechnika Łódzka, Stowarzyszenie „Robisz to” oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. W ramach działań projektowych powstają cztery Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – PAKT – w Łodzi, Tarnowie, Olsztynie i Wrocławiu.

Koszt adaptacji i wyposażenia pracowni w Politechnice Łódzkiej wyniósł blisko 2 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Źródło: Politechnika Łódzka