Praca magisterska absolwentki WPiA UŁ z nagrodą MSZ

Anna Grabarczyk otrzymała najwyższą możliwą nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych w 29. edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Pisała o prawach człowieka oraz europejskim i polskim sądownictwie. Praca napisana została pod kierunkiem dr hab. Joanny Połatyńskiej.

Konkurencja była silna

Z 28 nadesłanych w tym roku prac Ministerstwo nagrodziło 7. Anna Grabarczyk jako jedyna otrzymała nagrodę pierwszego stopnia. Oprócz niej nagrodzono lub wyróżniono również absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocławskiego oraz Uczelni Łazarskiego.

Za formę i metodologię badań

Najlepsza w tym roku – zdaniem MSZ – praca magisterska z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, merytorycznie znajduje się na pograniczu prawa międzynarodowego oraz prawa karnego procesowego. Została poświęcona wpływowi, jaki na przestrzeni lat orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wywierało na polski proces karny. Zdaniem Komitetu Nagrody pracę wyróżnia w szczególności forma iprzyjęta metodologia badań.

Wykorzystałam podczas pisania pracy literaturę zarówno polską jak i zagraniczną, analizowałam ustawodawstwo i orzecznictwo, przeprowadziłam też ankietę. Dzięki tej ostatniej udało się realnie porównać jak prawo w książkach i przepisach ma się do rzeczywistości, ale również jak aktualną sytuację w Polsce oceniają sami sędziowie orzekający w wydziałach karnych oraz karnych odwoławczychmówi laureatka.

Wnioski z pracy są jasne – w niektórych przypadkach wciąż potrzebne jest w Polsce zorganizowane działanie na rzecz zapewnienia kompleksowej ochrony praw człowieka.
Pełny artykuł: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/