Poznaj nowe języki w Centrum Języków Obcych Akcent!

Karta Rabatowa Młodzi w Łodzi upoważnia do zniżki w wysokości 20% od oferty aktualnie obowiązującej.

„Wyjątkowość oraz siła szkoły wynika z potencjału ludzi, którzy ją tworzą. Wierzymy, iż wysokie umiejętności, rzetelne przygotowanie oraz ciekawa osobowość Lektora to klucz do profesjonalnych zajęć.

Naszym założeniem jest przekazanie Słuchaczom takiego zasobu wiedzy i umiejętności, który umożliwi im satysfakcjonujące posługiwanie się językiem obcym”.

AKCENT Centrum Języków Obcych

Łódź, ul. Żwirki 17

tel. 42 637 48 24, 42 637 48 25

https://www.akcent-edu.pl

https://www.facebook.com/pages/AKCENT-Centrum-J%C4%99zyk%C3%B3w-Obcych/297934584247