Poznaj łódzkich Pracodawców! Dzień otwarty w fabryce Gillette w Łodzi


Jesteś studentem/tką 3-5 roku? Chcesz sprawdzić, w jakich obszarach pracuje Dział Finance & Accounting w jednej z największych firm z branży FMCG na świecie? Chciał(a)byś zobaczyć nowoczesną fabrykę i zrozumieć, jak zarządzamy fabrycznymi finansami?

Zapisz się na Dzień Otwarty w fabryce Gillette w Łodzi!

Zapewniamy ciekawy i intensywny program spotkania oraz dobrą zabawę!

Kiedy: 23 marca 2018 r. (piątek)

Gdzie: ul. Nowy Józefów 70 (dla chętnych bezpłatny transport z campusu PŁ lub Wydziału Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, szczegóły organizacyjne zostaną przekazane uczestnikom drogą mailową)

Program spotkania:

12.30-13.00Obiad i przywitanie uczestników
13.00-14.00Szkolenie BHP umożliwiające wejście w obszar produkcyjny + zwiedzanie fabryki
14.00-16.00Warsztat finansowy (Uczestnicy uzyskają podstawowe informacje z obszaru finansów fabrycznych. Zaprezentujemy strukturę kosztów, podstawowe miary, a także informacje niezbędne do prowadzenia projektów oszczędnościowych. Szkolenie zakończy się case study sprawdzającym wiedzę z zaprezentowanego materiału)
16.00-16.15Przerwa / Pożegnanie
16.15-17.45Test rekrutacyjny dla chętnych – link do przykładowego testu na naszej stronie https://ce.pgcareers.com/join-us/hiring-process/

Profil uczestników: studenci 3-5 roku zainteresowani obszarem finansów, biznesu, zarządzania (studenci Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz IFE na Politechnice Łódzkiej, Wydziału Zarządzania, Ekonomiczno-Socjologicznego, Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Łódzkim).

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA