Powstał prozdrowotny klaster łączący naukę i biznes

fotolia_pap_klaster

Rozwój technologii i usług w obszarze aktywnego życia oraz zdrowego starzenia się to cel powołanego w piątek w Łodzi klastra Żyjmy Zdrowiej, który tworzą łódzkie uczelnie wyższe, instytuty badawcze oraz firmy m.in. medyczne i biotechnologiczne.

„Uniwersytet Medyczny od kilku lat bardzo intensywnie prowadzi interdyscyplinarną działalność związaną z jednym z największych wyzwań współczesności, jaką są zmiany demograficzne. Żyjemy dłużej i chcielibyśmy, aby było to życie jak najlepszej jakości. Nasz klaster ma na celu współpracę w trójkącie wiedzy pomiędzy edukacją, badaniami i przemysłem” – podkreśliła prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Lucyna Woźniak.

Grupę inicjatywną klastra tworzy 15 partnerów, m.in. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet i Politechnika Łódzka, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Medycyny Pracy, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. Są także przedsiębiorstwa z obszaru usług medycznych, biotechnologii i farmacji oraz organizacje pozarządowe.

Instytucje te będą współtworzyć ośrodki zdrowego życia i aktywnego starzenia, prowadzić edukację prozdrowotną oraz badania nad rozwojem technologii we współpracy z Narodowym Centrum Aktywnego Życia i Zdrowego Starzenia oraz sieciami międzynarodowymi, w tym działającym na łódzkim Uniwersytecie Medycznym międzynarodowym konsorcjum EIT Health.

Zdaniem marszałka woj. łódzkiego Witolda Stępnia, jednym z powodów utworzenia klastra jest też konieczność odwrócenia niekorzystnych tendencji epidemiologicznych i demograficznych występujących w regionie. Średnia długość życia mężczyzn w Łódzkiem jest najkrótsza w Polsce, w regionie notuje się też jeden z najniższych udziałów ludności w wieku 0-14 lat oraz najwyższy udział ludności w wieku powyżej 65. roku życia.

„Podstawą koncepcji jest regionalna strategia innowacji LORIS 2030 definiująca sześć inteligentnych specjalizacji woj. łódzkiego; jedną z nich jest medycyna, farmacja, biotechnologia i produkcja kosmetyków. W tym obszarze istnieje w regionie ogromny potencjał intelektualny i badawczy” – wyjaśnił doradca marszałka woj. łódzkiego dr Andrzej Siemaszko.

Zdaniem Siemaszki, klaster to szansa na wspieranie i wdrażanie nowych terapii oraz technologii medycznych, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej. „Ważne, aby wypracować wspólną markę, wspólne logo, aby pacjenci mieli zaufanie do przekazywanej wiedzy czy terapii z obszaru działalności klastra” – zaznaczył.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce