Potrójny sukces międzynarodowy polskiej nauki i przemysłu

Opracowany w Katedrze Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej, we współpracy z SESTO Sp. z o.o. w Łodzi (przyszłym producentem), wyłącznik DCH®-T dla pojazdów trakcji miejskiej i zastosowań pokrewnych jest nowością w skali światowej. Został on doceniony na 63 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA, na których zespół twórców wyłącznika uzyskał trzy nagrody: złoty medal z wyróżnieniem, Nagrodę Specjalną Conceptum Exhibitions – głównego organizatora targów oraz Nagrodę Specjalną Ministra Edukacji Narodowej Rumunii.

Nagrodzony wyłącznik nie ma konstrukcyjnych odpowiedników na rynkach światowych. – Wskutek hiperszybkiego i bezłukowego wyłączania prądu zwarciowego przez układ hybrydowy (bezpiecznik – zestyk pracujący w gazie SF6 – tranzystor, współpracujący z zespołem ograniczników przepięć), wyłącznik ma zwarciową trwałość łączeniową równą mechanicznej i niskie koszty eksploatacyjne, co daje bardzo duże korzyści ekonomiczne kumulujące się u użytkowników tych wyłączników – wyjaśnia prof. Marek Bartosik kierujący zespołem, który opracował nowy wyłącznik. – Duża niezawodność, selektywność działania i skuteczne ograniczanie rozległości zniszczeń podczas zwarć, mają zasadnicze znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów i poprawy płynności ruchu pojazdów trakcyjnych.

Projekt był finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wśród wcześniejszych prac naukowych, wdrożonych do praktyki we współpracy z przemysłem przez zespół prof. M. Bartosika, jest kilka opatentowanych wynalazków związanych z nową generacją ultraszybkich wyłączników trakcyjnych prądu stałego oraz przemiennego. Wyłączniki te mają parametry nieosiągalne dla klasycznych wyłączników trakcyjnych. Jak podkreśla prof. Bartosik działalność ta ma ważne znaczenie techniczne i ekonomiczne dla rozwoju trakcji elektrycznej kolejowej i miejskiej oraz ew. innych rodzajów urządzeń (trakcja górnicza, metro, urządzenia przemysłowe etc.). – Dzięki niej polska myśl techniczna zyskała kilkuletnią przewagę nad konkurencją w skali światowej. Będzie to przez lata przynosić znaczące korzyści ekonomiczne i otwierać nowe możliwości eksportowe, stawiając producentów wyłączników w czołówce światowej wśród przedsiębiorstw innowacyjnych – mówi profesor.

Światowe i krajowe kręgi specjalistów bardzo wysoko oceniają tę najnowocześniejszą obecnie w skali światowej technikę ultraszybkiego i hiperszybkiego wyłączania silnych prądów stałych. Zespół twórców wyłączników w latach 1996 – 2011 uzyskał 49 nagród i wyróżnień rangi międzynarodowej lub krajowej, w tym Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej

politechnika-lodzka-logo