Poster studentek logopedii UŁ najlepszy w międzynarodowym konkursie

Studentki kierunku logopedia z audiologią: Julia Golańska, Natalia Jurkowska i Małgorzata Krzemińska pod opieką naukową dr Moniki Kaźmierczak z Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego zwyciężyły w konkursie Best Student Paper Award podczas 3rd World Conference on Cluttering (III Międzynarodowa Konferencja nt. Giełkotu), która odbywała się w dniach 16-17 września br. w Katowicach.

Laureatki zaprezentowały wstępne wyniki badań swojego zespołu na posterze pt. „Predicting cluttering in young adults: preliminary results of students’ self-assessment” („Prognozowanie giełkotu wśród młodych dorosłych – wstępne wyniki badań samooceny studentów”).

Szczegółowe informacje na temat projektu dotyczącego giełkotu realizowanego na UŁ

Przed komisją w składzie: prof. Dobrinka Georgieva (Medical University of Plovdiv, Bulgaria), prof. J Scott Yaruss (Michigan State University, USA) oraz dr Susanne Cook (Chair, International Cluttering Association, USA/Germany) studentki UŁ opowiedziały o organizacji i przebiegu badań, wynikach oraz wnioskach z nich płynących podczas pracy nad projektem. Miały też okazję podzielić się z badaczami z 16 krajów emocjami i wrażeniami, jakie towarzyszyły im w pracy w zespole dr Kaźmierczak.

Giełkot (ang. cluttering) czyli mowa bezładna to zaburzenie płynności mowy charakteryzujące się zbyt szybkim i/lub nieregularnym tempem wypowiedzi, co objawia się m.in. występowaniem tzw. zwykłych niepłynności w mowie, nieprawidłowym stosowaniem pauz, akcentów wyrazowych i zdaniowych, nadmierną koartykulacją (wymawianie głosek z wykorzystaniem układów narządów mowy właściwych dla głosek sąsiednich). Wśród cech giełkotu wymienia się również chaotyczny sposób językowego formułowania myśli. Ankieta w języku polskim prowadzona przez zepół pod kierunkiem dr Moniki Kaźmierczak była pionierskim i pierwszym na tak szeroką skalę badaniem dotyczącym giełkotu w Polsce.

 

Materiał: dr Monika Kaźmierczak, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym UŁ

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR

 

Źródło: Uniwersytet Łódzki