Porozumienie PŁ i UMed

Rektorzy Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w ramach programu EcoUMED. Współpraca ma wspierać proekologiczne działania prowadzone dla zrównoważonego rozwoju łódzkich uczelni.

Dotyczyć one będą m.in. infrastruktury UMedu, w tym opracowania koncepcji „inteligentnych budynków”, komunikacji w obszarze Zielonego Kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego – także transportu autonomicznego wykorzystującego technologie 5G. Sygnatariusze porozumienia prof. Sławomir Wiak i prof. n. med. Radzisław Kordek wyrazili w podpisanym dokumencie zainteresowanie nowymi projektami naukowo-badawczymi o aplikacyjnym oraz interdyscyplinarnym charakterze, które przyniosą korzyści obu uczelniom. Szczególna uwaga specjalistów od inżynierii biomedycznej oraz lekarzy zostanie m.in. poświęcona diagnostyce i profilaktyce społeczeństwa 50+.