Ponad stu rektorów w Łodzi

W czwartek 21 maja rozpoczną się trzydniowe obrady Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Do Łodzi przyjedzie ponad stu rektorów z całej Polski i wielu gości reprezentujących świat nauki. Wizyta rektorów zorganizowana w tym czasie uświetnia obchody jubileuszu 70-lecia Akademickiej Łodzi.

Swoją obecność na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP potwierdzili m.in. prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezes FRP, Dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki, prof. Andrzej Zoll, przewodniczący Komitetu Etyki przy PAN, a także Fabien Flori, przewodniczący Stowarzyszenia Uniwersytetów Frankofońskich i prof. Jean-Pierre Finance, przedstawiciel Konferencji Rektorów Uniwersytetów Francuskich i wielu innych znamienitych gości ze świata nauki, gospodarki i polityki.

W czasie Zgromadzenia Plenarnego w Łodzi po raz pierwszy zaprezentowany zostanie, także na konferencji prasowej, program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku, przygotowany przez Państwa Rektorów. Głównym jego celem jest określenie zasadniczych nowych ram, mających na celu zdynamizowanie roli szkolnictwa wyższego i nauki w rozwoju i modernizacji naszego kraju.

Omawiany będzie również udział polskich naukowców w programie Horyzont 2020, wysokość wkładu własnego uczelni w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programach Operacyjnych, od którego zależy poziom wysokości wykorzystania środków unijnych przez uczelnie i ich dalszy rozwój. Rektorzy będą dyskutować nad polityką otwartego dostępu do treści i wyników badań naukowych, etyką w badaniach oraz Europejską Kartą Naukowca. Podejmowane będą kwestie dotyczące m.in. możliwości i barier systemów antyplagiatowych. Ważnemu i aktualnemu problemowi konsolidacji uczelni i powstawaniu związków uczelni poświęcona będzie specjalna sesja z udziałem gości zagranicznych.

W imieniu Przewodniczącego KRASP, rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. Wiesława Banysia oraz prof. Stanisława Bieleckiego, wiceprzewodniczącego KRASP i rektora Politechniki Łódzkiej, świętującej tego dnia na posiedzeniu Senatu jubileusz 70-lecia, serdecznie zapraszamy na konferencję prasową, która odbędzie się w piątek (22 maja) o godzinie 11:00 w sali Senatu w rektoracie Politechniki Łódzkiej.

Źródło: Rzecznik Prasowy Politechniki Łódzkiej

70latLdAkademicjiej