Ponad 5 mln zł z programu Erasmus + dla PŁ

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej otrzymają 1 164 770 euro czyli ponad 5 mln zł z programu Erasmus + na opracowanie innowacyjnych działań edukacyjnych, m.in. z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności wysoko oceniła zgłoszone przez PŁ cztery projekty, w ramach akcji AKCJI 2 Partnerstwa na rzecz współpracy w ramach sektora szkolnictwo wyższe.

Głównym założeniem pierwszego projektu VRXanny (Virtual reality for anxiety and mental stress reduction in university students) jest poprawa samopoczucia studentów cierpiących na ostry, epizodyczny i przewlekły stres, lęki i objawy depresyjne. W tym celu stworzone zostaną tzw. chill spoty, w których studenci będą mogli się relaksować (na przykład przed egzaminem) w wirtualnym środowisku.  Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim, portugalskim – Universidad de Vigo oraz fińskim – Tartu Ulikool. Koordynatorką  jest dr inż. Dorota KamińskaWydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

Kolejny projekt – GreenTEX (Sustainable Design and Process in Textiles for Higher Education ) odpowiada na potrzeby współczesnej edukacji i rynku pracy, wypełniając lukę w wiedzy i działaniach w obszarze Zrównoważonych Tekstyliów.  Politechnika Łódzka będzie realizować zadanie we współpracy z uczelniami z Czech, Portugalii, Chorwacji i Litwy. Koordynatorką jest dr Monika Malinowska – OlszowyWydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.

W trzecim projekcie – Math3geovr (Mathematical models for teaching three-dimensional geometry using virtual reality) przygotowane zostaną nowoczesne narzędzia edukacyjne do nauczania geometrii trójwymiarowej z wykorzystaniem technologii VR. Partnerami PŁ są uczelnie w Portugalii, Słowacji, Estonii oraz Uniwersytet Śląski. Koordynatorem dr Jacek StańdoCentrum Nauczania Matematyki i Fizyki.

Okres pandemii COVID-19 ujawnił ogólnoeuropejskie problemy w transformacji tradycyjnych form nauczania na odpowiedniki cyfrowe. Projekt DigiMat (Excellence for digital education in materials engineering ) ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w prowadzeniu przedmiotów i projektów online, wspierając przy tym  zaangażowanie, motywację i kreatywność studentów w nauczaniu inżynierii materiałowej. Projekt będzie realizowany we współpracy z uczelniami z Finlandii, Czech oraz Grecji. Koordynatorem jest dr inż. Krzysztof JastrzębskiWydziału Mechanicznego.

Źródło: www.p.lodz.pl