Ponad 5 mln zł z NCN dla naukowców PŁ

Talented researcher wearing rubber gloves standing at laboratory bench and pouring red liquid into test tube with pipette while working on joint project with colleague

Rozstrzygnięto ostatnie w tym roku konkursy Narodowego Centrum Nauki: OPUS 25 i PRELUDIUM 22. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej otrzymali finansowanie dla czterech innowacyjnych projektów.

Prof. Piotr UlańskiWydziału Chemicznego PŁ otrzymał ponad 2,4 mln zł dofinansowania na realizację projektu: Nowe biopolimerowe nanonośniki radioizotopów do teranostyki czerniaka, otrzymywane za pomocą techniki radiacyjnej.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Badania będą prowadzone we współpracy z zespołami: prof. Agnieszki Piastowskiej-Ciesielskiej z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dr inż. Urszuli Karczmarczyk z Narodowego Centrum Badań Jądrowych – Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na nowe nanomateriały, które będą w stanie pomóc w diagnozowaniu nowotworów czy też dostarczać leki, inne związki biologicznie czynne lub radioizotopy dokładnie w chore miejsca, zmniejszając szkodliwe skutki uboczne. – Nadal pojawiają się nowe wyzwania na drodze nanoleków między laboratorium a łóżkiem pacjenta, dlatego w naszym projekcie chcemy podjąć się próby ich rozwiązania – napisał prof. Ulański w opisie projektu.

Prof. Ulański chce w ramach projektu stworzyć uniwersalną nanoplatformę do dostarczania leków i radioizotopów, którą można będzie relatywnie łatwo dostosowywać do konkretnej potrzeby, tzn. do danej choroby lub sposobu jej leczenia czy diagnozowania.

– Nasza platforma będzie oparta na funkcjonalnych nanożelach biopolimerowych wytwarzanych w przyjaznym dla środowiska procesie, co odpowiada na kolejne wyzwanie, przed którym stoimy – synteza doskonałego nanomateriału musi być prosta i czysta. W naszym projekcie osiągniemy to dzięki wykorzystaniu promieniowania jonizującego – wyjaśnia prof. Ulański, który pracuje w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej PŁ.

Innowacyjność badań w projekcie polega również na realizacji założenia, że najkorzystniej byłoby, gdyby po zakończeniu leczenia nanonośnik mógł po prostu zniknąć. Czy to możliwe?

– Jest to w istocie możliwe. Dzięki zastosowaniu biodegradowalnych materiałów wyjściowych możemy zaprojektować nanoukłady, które ulegną degradacji pozostawiając po sobie jedynie proste związki organiczne, takie jak np. cząsteczki cukrów. W naszym projekcie wykorzystamy syntezę radiacyjną nanożeli na bazie polimerów pochodzenia naturalnego np. roślinnego, które są nie tylko biokompatybilne, ale także biodegradowalne – tłumaczy profesor Ulański.

Ze strony PŁ badania będzie realizował zespół w składzie: dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski, prof. PŁ, mgr inż. Beata Rurarz, prof. Piotr Ulański i dr inż. Radosław Wach, z udziałem doktorantów, dyplomantów i wolontariuszy.

 

Więcej informacji na stronie

 

Źródło: Politechnika Łódzka