Ponad 2,5 mln zł dla naukowców PŁ z programu OPUS

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS 23. Laureatami zostało 266 badaczek i badaczy: najwięcej projektów zrealizują przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych – 103. Wśród nich jest dwoje naukowców z Politechniki Łódzkiej: prof. Bogusław Więcek i dr inż. Katarzyna Grzelak-Błaszczyk.

Prof. Bogusław WięcekInstytutu Elektroniki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki otrzymał ponad 1,5 mln zł na projekt: „Systemy chłodzenia układów elektronicznych z przemianą fazową pracujące w termodynamicznym cyklu Maisotsenki”.

Jak wyjaśnia prof. Więcek chłodzenie systemów jest ważnym problemem współczesnej elektroniki. Wśród najbardziej typowych rozwiązań, które umożliwiają odprowadzanie ciepła z powierzchni układów elektronicznych do otoczenia, jest zastosowanie radiatora z wymuszonym przepływem gazu lub cieczy.

W praktyce rozwiązanie to jest często wspomagane przykładowo ciepłowodami w postaci rur cieplnym lub materiałami interfejsowymi z przemianą fazową. W celu osiągnięcia skutecznego chłodzenia, Autorzy projektu proponują zastosowanie innowacyjnego rozwiązania pracującego w cyklu termodynamicznym Maisotsenko. Układy te znane są jako technologia IREC (ang. Indirect Regenerative Evaporative Cooling), która dotychczas była stosowana tylko w układach chłodzenia i klimatyzacji w dużych instalacjach przemysłowych. Celem projektu jest opracowanie modelu numerycznego i fizycznego układu IREC o znacznie mniejszych rozmiarach, przeznaczonego do chłodzenia układów elektronicznych, w tym najnowszych procesorów i systemów dużej mocy

– tłumaczy naukowiec.

Na podstawie wyników symulacji zostanie zbudowany rzeczywisty układ chłodzący, który następnie zostanie poddany badaniom z zastosowaniem szybkiej chłodzonej kamery termowizyjnej. Rezultaty projektu umożliwią opracowanie optymalnej konstrukcji układów IREC do chłodzenia układów i systemów elektronicznych, co może doprowadzić do ich zastosowania w skali przemysłowej.

Dr inż. Katarzyna Grzelak-Błaszczyk Instytutu Technologii i Analizy Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności uzyskała ponad 1,1 mln zł na badania w projekcie: „Potencjał kombinowanego procesu osmokoncentracja-fermentacja mlekowa w kształtowaniu profilu składników bioaktywnych nowych odmian cebul badany w modelu in-vivo”. Pod trudnym tytułem kryje się bardzo ważny problem dotyczący poszukiwania naturalnych sposobów na utrzymanie trwałości żywności, a także zapewnianie zdrowia.

Na czym będą polegały badania prowadzone przez badaczkę z PŁ:

Osmokoncentracja i fermentacja mlekowa, są to sposoby nie tylko na przedłużenie trwałości żywności, ale także zapewniające korzyści prozdrowotne oraz poprawę jakości produktu finalnego. Jednakże mechanizm ich wzajemnej relacji nie jest poznany. Celem planowanych badań jest zastosowanie zarówno osmokoncentracji, jak i fermentacji mlekowej oraz określenie ich wzajemnej relacji na właściwości fermentowanych nowych odmian cebuli. Ponadto w badaniach in-vivo zostanie zweryfikowane założenie, że efekt metaboliczny bioaktywnych związków po fermentacji mlekowej cebuli, jest silnie zależny od fizjologicznych funkcji różnych diet zawierających związki bioaktywne cebuli po osmokoncentracji, czy też fermentacji mlekowej.

Tempo rozwoju cywilizacyjnego sprawia, że staramy się dążyć do promowania korzyści zdrowotnych, spożycia warzyw w połączeniu z troską o środowisko naturalne. Dlatego głównym celem projektu jest określenie wpływu szczepów probiotycznych oraz procesu odwadniania na produkcję metabolitów w cebuli.

Całkowity budżet w przyznany na realizację wszystkich projektów w konkursie OPUS to ponad 401,5 mln zł. Nagrodzeni naukowcy zajmą się m.in. problematyką ochrony środowiska, zmian klimatycznych, produkcji i nowych rozwiązań dla ochrony planety.

 

Źródło: Politechnika Łódzka