Polsko-włoskie studia II stopnia: Applied Electronics

Pierwsze studia międzynarodowe organizuje Politechnika Łódzka wspólnie z jedną z najstarszych uczelni w Europie, Uniwersytetem im. Fryderyka II w Neapolu (UNINA).

Polsko-włoski zespół naukowców opracował całkowicie odrębny program studiów drugiego stopnia na specjalności Applied Electronics utworzonej na kierunku elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program kształcenia powstał z myślą o potrzebach przemysłu elektronicznego i mikroelektronicznego krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Charakteryzuje się zwiększoną liczbą zajęć praktycznych oraz laboratoriów i obejmuje przedmioty o treściach niedostępnych w każdej z uczelni oddzielnie.

Międzynarodowe studia będą miały charakter elitarny i są adresowane do najlepszych kandydatów, którzy zgłoszą się na Politechnikę Łódzką i do neapolitańskiego Uniwersytetu im. Fryderyka II. Spośród chętnych utworzone zostaną maksymalnie 10-osobowe grupy studenckie, funkcjonujące jako grupa TUL i grupa UNINA.

W toku kształcenia na specjalności Applied Electronics studenci spędzą po 2 semestry, w każdym z uniwersytetów, realizując w Politechnice Łódzkiej i w Uniwersytecie im. Fryderyka II ten sam program z wykorzystaniem potencjału dydaktycznego i laboratoryjnego obu uczelni. Studia umożliwią uzyskanie dwóch dyplomów renomowanych uczelni uznawanych na całym świecie: magistra inżyniera na kierunku elektronika i telekomunikacja PŁ oraz Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica Uniwersytetu im. Fryderyka II w Neapolu.

Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani na ten kierunek na studia w Politechnice Łódzkiej, będą zwolnieni z opłat związanych ze studiowaniem na Uniwersytecie im. Fryderyka II w Neapolu. W okresie odbywania zajęć w Uniwersytecie w Neapolu, mają możliwość otrzymania dodatkowego finansowania pobytu za granicą z programu Erasmus+. Na chętnych w PŁ czeka max. 10 miejsc.

Dokumenty od kandydatów będą przyjmowane w sekcji rekrutacji PŁ do 20.09. Rozmowa kwalifikacyjna została zaplanowana na 21-22 .09, a ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 27.09.

Więcej informacji udziela:

Wydziałowy Koordynator Programu wspólnych studiów II stopnia
e-mail: applied.electronics@p.lodz.pl
tel: +48 (42) 631-26-24