Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018 dla Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii „Uczelnia przyszłości”. Przyznano ją za realizację projektu „Innowacyjne włókiennictwo 2020+”.

Tym prestiżowym wyróżnieniem honorowane są od 2016 roku organizacje, których działania ukierunkowane są na przyszłość, charakteryzują się innowacyjnością, są najlepszym przykładem zrównoważonego i inteligentnego rozwoju – wyjaśniają inicjatorzy oraz organizatorzy nagrody z Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się podczas Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018. Nagroda w tym roku została objęta honorowym patronatem dr Alicji Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt Innowacyjne Włókiennictwo 2020+, którego liderem jest Politechnika Łódzka – Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów otrzymał dofinansowanie w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienie badań naukowych o charakterze aplikacyjnym, w zakresie innowacyjnego i nowoczesnego włókiennictwa.

Dzięki projektowi dofinansowana jest infrastruktura badawcza, która służy przede wszystkim prowadzeniu rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej, transferowi wiedzy i wdrażaniu innowacji na rzecz przedsiębiorstw. Ma to budować konkurencyjną przewagę polskich firm na rynku globalnym.

W skład interdyscyplinarnego konsorcjum wchodzą: Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytut Włókiennictwa.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej