Politechnika wiceliderem rankingu architektów

Droga architekta do samodzielności zawodowej wiedzie przez praktyki projektowe i na placach budowy, a na jej końcu jest egzamin na uprawnienia projektowe. Właśnie ten egzamin stał się głównym miernikiem klasyfikacji szkół architektonicznych przeprowadzonej przez Izbę Architektów RP. 

Rankingiem objęte zostało 35 szkół wyższych, w tym sześć zagranicznych i kilka polskich uczelni niepublicznych. Architektura na Politechnice Łódzkiej znalazła się na bardzo wysokim drugim miejscu, uzyskując 75 proc. zdanych egzaminów na uprawnienia projektowe.

Wyniki tego branżowego – a zatem z punktu widzenia absolwenta najbardziej znaczącego – rankingu świadczą o tym, że architektura na Politechnice Łódzkiej należy do ścisłej czołówki uczelni kształcących architektów. Co ważne, jak podkreślają architekci z Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ – egzaminy na uprawnienia projektowe odbywają się w całej Polsce na tych samych zasadach i z uwzględnieniem jednakowego zestawu pytań. Nad ich przebiegiem czuwają komisje: krajowa i szesnaście okręgowych, dzięki czemu wyniki tych egzaminów są porównywalne.

Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Politechnika Lubelska (81,25 proc. ), a trzecie Politechnika Opolska (także 75 proc. ale niższa liczba absolwentów zdających egzamin).

Źródło: Materiał Rzeczniczki Prasowej Politechniki Łódzkiej