Politechnika Łódzka zadebiutowała w światowym rankingu dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Politechnika Łódzka po raz pierwszy znalazła się w międzynarodowym rankingu QS World University Rankings: Sustainability. Mierzy on zdolność instytucji szkolnictwa wyższego do sprostania największym wyzwaniom środowiskowym, społecznym i związanym z zarządzaniem. W ocenie uwzględnia się zaangażowanie uczelni w realizowanie celów zrównoważonego rozwoju.

Politechnika Łódzka w swoim debiucie znalazła się na 10. pozycji wśród 20 uwzględnionych w rankingu polskich uczelni, a z perspektywy uczelni technicznych wyprzedziła ją tylko Politechnika Gdańska. 

Zaangażowanie nauki, badań i kształcenia w zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem są dla Politechniki Łódzkiej bardzo ważne. Uczelnia publikuje raporty z realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a także przystąpiła do inicjatywy Race to Zero.

W tegorocznej edycji rankingu sklasyfikowano prawie 1400 uczelni, w porównaniu do 700 w zeszłorocznej edycji zestawienia. PŁ została sklasyfikowana w przedziale 881-900. Z Polski miejsca na podium należą do Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Gdańskiej.