Politechnika Łódzka wykształci specjalistów dla Dalkii Łódź

Programy studiów dostosowane do potrzeb rynku pracy, przygotowane we współpracy z jednym z największych operatorów ciepłowniczych i energetycznych w Polsce to tylko jeden z elementów umowy podpisanej dzisiaj przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz firmę Dalkia Łódź S.A.
– Umowa dotyczy kształcenia studentów dla potrzeb naszego partnera. Chodzi o to, aby nasi absolwenci zyskali specyficzne umiejętności i kwalifikacje, takie jakich oczekuje Dalkia Łódź– mówił na spotkaniu z dziennikarzami dziekan Wydziału WIPOŚ prof. Ireneusz Zbiciński.
Z kolei prezes Zarządu, dyrektor generalny Andrzej Szymanek zwracał uwagę na lukę pokoleniową i potrzebę wykształcenia młodych inżynierów oraz techników. – Na rynku zaczyna brakować specjalistów znających dobrze zagadnienia związanych z energetyką, ciepłownictwem, ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii itp. – mówił.
Specjalne przedmioty obieralne zostaną zaoferowane studentom 3 roku studiów na kierunkach inżynieria środowiska oraz inżynieria procesowa. – Dalkia bardzo konkretnie określiła swoje potrzeby i oczekiwania związane ze zmianami istniejącego programu studiów – podkreśla dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, prodziekan ds. kształcenia. – Nowe przedmioty z tematyki oczekiwanej przez Dalkię zostaną wprowadzone do istniejących programów studiów od najbliższego roku akademickiego 2014/2015.
Ważnym elementem umowy są też praktyki. Około 20 studentów firma przyjmie już w czasie najbliższych wakacji. Najlepsi studenci będą też mogli odbyć dłuższe staże, trwające co najmniej 3 miesiące. Będą one nie tylko okazją do poznania realnych problemów przemysłu, ale także stworzą możliwość wykonania prac dyplomowanych, związanych będzie z konkretnymi potrzebami Dalkii Łódź.
Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej
logo-dalkia