Politechnika Łódzka w TOP 10 uczelni w Polsce! Według Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”

W ogłoszonym na 2023 rok Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”Politechnika Łódzka zajęła wysokie miejsce. Tuż za nią uplasował się Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Ranking „Perspektywy” co roku prezentuje zestawienie uczelni z całej Polski. O tym, które miejsce zajmą placówki, decydują różne czynniki. Pod uwagę bierze się prestiż szkoły, jej innowacyjność, efektywność i potencjał naukowy, warunki kształcenia oraz umiędzynarodowienie. Istotni są również absolwenci na rynku pracy. W najnowszym rankingu pojawiły się cztery uczelnie z naszego miasta. Politechnika Łódzka zajęła dziewiąte miejsce, Uniwersytet Medyczny – 11. pozycję, Uniwersytet Łódzki – 25. miejsce, a Społeczna Akademia Nauk – 42. lokatę.

Politechnika Łódzka znalazła się nie tylko w gronie najlepszych 10 szkół wyższych w Polsce, ale też w TOP 5 uczelni technicznych.

– Jesteśmy uczelnią docenioną m.in. za wyniki ewaluacji naukowej oraz aktywność publikacyjną. Naszą mocną stroną są też uzyskane patenty, w tym także za granicą, co świadczy o innowacyjności badań. Mamy dobrą pozycję w kryterium oceniającym mobilność studencką. Siłą umiędzynarodowienia Politechniki Łódzkiej są też projekty, w które jesteśmy zaangażowani w ramach Erasmusa – mówi prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej.