Politechnika Łódzka patronem klasy o profilu cyberbezpieczeństwo

W tym roku, po raz pierwszy z udziałem wykładowców PŁ, zostanie zainicjowany eksperyment pedagogiczny. W I Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu, uczniowie od września 2019, rozpoczną edukację w klasie o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne, w ramach innowacyjnego programu „CYBER.MIL z klasą” .

informatyka

Projekt „CYBER.MIL z klasą” jest efektem porozumienia o współpracy pomiędzy: Politechniką Łódzką, Ministerstwem Obrony Narodowej, Polską Grupą ZbrojeniowąStarostwem Powiatowym w Łowiczu.

W podpisanym przez strony porozumieniu czytamy, że innowacyjny program powstał w odpowiedzi na potrzebę przygotowania profesjonalnych kadr. Istnieje konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji dydaktyków poprzez współpracę środowiska nauki i biznesu w obszarze polskich technologii informatycznych i teleinformatycznych.

Politechnika Łódzka w ramach wspólnego projektu zagwarantuje pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu programu w tym eksperymencie edukacyjnym. Zapewni nadzór merytoryczny nad programem z zakresu nauk ścisłych, szczególnie w obszarze rozszerzonej matematyki i informatyki. Udostępni specjalistyczne pracownie informatyczne dla uczniów i nauczycieli objętych kształceniem. Zapewni kadry niezbędne do realizacji projektu i zorganizuje szkolenia dla pedagogów.