Politechnika Łódzka na rzecz rozwoju przemysłu stoczniowego

Politechnika Łódzka wspólnie z partnerami z Francji, Portugalii, Hiszpanii, Holandii oraz Węgier reprezentującymi centra badawcze oraz przedsiębiorstwa związane z przemysłem stoczniowym uzyskała finansowanie w programie Horyzont 2020. Konsorcjum będzie realizować projekt, na który Unia Europejska przeznaczyła 26 milionów zł. Z tej kwoty na badania prowadzone przez Politechnikę Łódzką przypada prawie 900 tys. zł.

Akronim FIBRE4YARDS pochodzi od Fibre composite manufacturing technologies FOR the automation and modular construction in shipYARDS, co w tłumaczeniu na język polski oznacza – Technologie produkcji kompozytów włóknistych wykorzystywanych w stoczniach do automatyzacji i budowy modułowej. Koordynatorem projektu realizowanego przez 13 partnerów jest hiszpańskie centrum badawcze Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’enginyeria w Barcelonie.

– Działania w FIBRE4YARDS mają być zgodne z koncepcją Stocznia 4.0, która ma na celu redukcję kosztów, czasu produkcji, poprawę jakości wykonywanych produktów, jak i lepsze dopasowanie produktu do potrzeb klientów. To wszystko służyć ma podniesieniu konkurencyjności europejskich stoczni – mówi prof. Ireneusz Zbiciński z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, kierujący badaniami w Politechnice Łódzkiej.

Głównym celem projektu FIBRE4YARDS jest opracowanie innowacyjnych i zautomatyzowanych technologii produkcji małych i średnich jednostek pływających z tworzywa FRP – materiału kompozytowego wykonanego z włókien nośnych zatopionych w żywicy termoutwardzalnej. Udział przedsiębiorców branżowych oznacza, że przewiduje się zaprojektowanie i wyprodukowanie w skali rzeczywistej jednostek pokazowych, aby wykazać możliwości zastosowania innowacyjnych technologii.

Zadaniem badań prowadzonych w Politechnice Łódzkiej jest określenie efektów środowiskowych związanych z produkcją jednostek pływających z tworzywa FRP, ich eksploatacją, konserwacją, demontażem, czy też utylizacją po zakończenia cyklu życia.

Project public website: www.fibre4yards.eu

This project has received funding from European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement n° 101006860.

Na zdj. Prof. Ireneusz Zbiciński i dr inż. Dorota Siuta wspólpracujacy przy projekcie w programie Horyzont 2020.

 

 

 

 

 

Źródło: Politechnika Łódzka