Politechnika Łódzka i Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi rozszerzają współpracę

Jednym z kierunków studiów na PŁ jest inżynieria bezpieczeństwa pracy. Biorąc pod uwagę ciągłe zmiany prawne i standardy BHP, program studiów musi być stale aktualizowany, m.in. dzięki współpracy ze specjalistami z Okręgowego Inspektoratu Pracy (OIP) w Łodzi. W rektoracie PŁ (19.07), umowę podpisali prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ i Artur Szymbara p.o. OIP w Łodzi.

Dzięki współpracy wiedza i dorobek naukowy uczelni oraz praktyczne doświadczenie Państwowej Inspekcji Pracy zostaną wykorzystane we wspólnych inicjatywach oraz projektach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony pracy w praktyce gospodarczej. Koordynatorem działań ze strony PŁ jest Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Wierzę, że współpraca będzie realizowana z pożytkiem dla obu instytucji, ale przede wszystkim dla wszystkich tych, którzy oczkują odpowiednich stanowisk pracy i regulacji w obszarze przepisów zapewniających im komfortowe warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – mówił rektor prof. Krzysztof Jóźwik, podczas podpisania umowy.

W ramach umowy planowane jest organizowanie konkursów, które wypromują najlepsze prace studentów i doktorantów związane z bezpieczeństwem i ochroną pracy. Przewiduje się także nagrody za najciekawsze opracowania naukowe w tym zakresie.

 

Źródło: Politechnika Łódzka