Politechnika Łódzka i Korona Candles rozwijają współpracę naukowo-dydaktyczną

Prowadzenie projektów z obszaru innowacji i prac badawczo rozwojowych, wzajemna wymiana wiedzy oraz inicjatywy poszerzające przygotowanie studentów do wymagań pracodawców, to kluczowe obszary współpracy pomiędzy Politechniką Łódzką i spółką Korona Candles, światowym liderem na rynku produkcji świec.

Umowa dotycząca obopólnych działań została podpisana 12 czerwca 2019 roku przez prof. Ireneusza Zbicińskiego, prorektora Politechniki Łódzkiej i Andrzeja Wróbla, prezesa Zarządu Korona Candles Sp. z o.o.

– Korona Candles powstała w 1992 roku w Wieluniu, jest polską spółką z udziałem kapitału zagranicznego. Od 2014 roku mamy także zakład produkcyjny w Dublinie w Ameryce Północnej. Firma nasza zajmuje czołową pozycję na światowym rynku produkcji świec, będąc jednocześnie jednym z największych producentów świec zapachowych w Europie i dostawcą marek własnych dla renomowanych międzynarodowych koncernów. Pod koniec kwietnia 2018 r. Korona Candles stała się członkiem grupy międzynarodowej, składającej się z czterech firm. W skład grupy Gala Candles Group, prócz Korony, wchodzą dwie firmy niemieckie; Gala Kerzen i JuwelKerze oraz firma z Indii – tak swoją firmę przedstawia Andrzej Wróbel, prezes Zarządu Korona Candles.

– Jednym z najważniejszych wyzwań nowoczesnej gospodarki jest tworzenie partnerstw i podejmowanie współpracy międzysektorowej. Takim właśnie jest współdziałanie biznesu z uczelniami, przybierające różne formy, dostosowane do potrzeb i możliwości obu stron.
Jesteśmy przekonani, że współpraca Korony z nauką da nam możliwości uzyskania jeszcze większej przewagi rynkowej, tym bardziej, że pewne obszary w naszej Grupie zostały już scentralizowane i tak np. monitorowanie i kontrola wszystkich działań badawczych odbywa się w Wieluniu. Dział badań i rozwoju Korony odgrywa zatem wiodącą rolę w koordynowaniu działalności całej grupy
mówi prezes Andrzej Wróbel.

Ważną rolę w podejmowanej współpracy odgrywa program, który obejmie właśnie prace z obszaru badań i rozwoju (R&D), szczególnie te o potencjale wdrożeniowym. Partnerzy przewidują zgłaszanie wspólnych projektów, np. do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w celu pozyskania finansowania w postaci grantów.

Studenci i doktoranci Politechniki Łódzkiej dzięki współpracy z firmą o dużym potencjale badawczo-rozwojowym, posiadającą znakomicie wyposażone laboratoria, zyskają możliwość kontaktu z najnowszymi technologiami. Wstępnie zdefiniowany obszar wspólnych działań obejmie takie dziedziny, jak: mechatronika, automatyka i robotyka, inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa (tworzywa sztuczne, kompozyty) oraz chemia.

Politechnika Łódzka dysponując odpowiednio wykwalifikowaną kadrą naukową, rozwija innowacyjne badania i jest zainteresowana transferem efektów tych badań do różnych obszarów przemysłu. Doskonalenie technologii oraz kreowanie nowych rozwiązań i produktów powinno w jeszcze większym, niż dotychczas, stopniu stanowić o rozwoju firm i całej gospodarki. Jestem przekonany, że współpraca środowiska naukowego Politechniki Łódzkiej z tak silnym na rynku przedstawicielem biznesu, jakim jest firma Korona Candles będzie korzystna dla obu stron. Istniejące w firmie Centrum Badawczo-Rozwojowe sprzyja zidentyfikowaniu i realizacji wspólnych projektów – mówi prorektor prof. Ireneusz Zbiciński.

Umowa, zawiera deklaracje współpracy przy wyłanianiu najlepszych studentów PŁ na praktyki i staże w firmie Korona Candles. Szczególną uwagę partnerzy przywiązują też do podejmowania inicjatyw w ramach programów studiów, organizowania dedykowanych kierunków kształcenia studentów i doktorantów oraz tworzenia i prowadzenia zajęć praktycznych przez pracowników wieluńskiej firmy.

Źródło: materiał prasowy PŁ