Politechnika Łódzka i Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zacieśniają współpracę


Politechnika Łódzka oraz Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zawarły w czwartek 14 września 2017 roku umowę o współpracy. Dokument został podpisany przez rektora prof. Sławomira Wiaka oraz komendanta wojewódzkiego policji inspektora Andrzeja Łapińskiego.

Umowa dotyczy przedsięwzięć w obszarze nauki i kształcenia. – Politechnika Łódzka chce działać w regionie na rzecz różnych instytucji. Oddajemy do dyspozycji nasze kompetencje i otwieramy się na wspólne z partnerami budowanie nowych perspektyw, korzystnych dla wszystkich stronmówiprof. Wiak.

Zwiększeniu atrakcyjności studiów służyć mają między innymi prace dyplomowe poświęcone tematyce ważnej z punktu widzenia policji. Krokiem w tym kierunku jest też tworzenie dedykowanej ścieżki kształcenia. – Przygotowujemy do pracy inżynierów różnych branż. Możemy zrealizować program, uwzględniając oczekiwania policji wobec specjalistów, którzy są potrzebni w jej strukturach podkreśla rektor PŁ. Uczelnia oferuje także pomoc w zakresie kompetencji Centrum Językowego PŁ.

Jako instytucja, która zatrudnia w regionie blisko 8 tysięcy osób jesteśmy żywotnie zainteresowani pozyskiwaniem wykształconych specjalistów z różnych dziedzin. Absolwenci PŁ swoje kwalifikacje mogliby wykorzystać w policyjnym laboratorium kryminalistycznym, wydziale do walki z cyberprzestępczością czy komórkach zajmujących się techniką operacyjną. Nieustająco musimy doskonalić metody ujawniania, identyfikacji i zabezpieczania dowodów przestępstw co pozwoli skutecznie doprowadzić sprawców przed oblicze wymiaru sprawiedliwościmówi komendant wojewódzki policjiinspektor Andrzej Łapiński.

W planach rozwoju współpracy jest poszerzanie wiedzy oraz podnoszenie świadomości, np. za sprawą wspólnego organizowania konkursów, na temat działania policji w obszarach prawnych i technologicznych.

Obie strony widzą też duże możliwości współpracy naukowo-badawczej. Dotyczyć ona może udziału w grantach, pracach badawczych i projektach międzynarodowych, np. związanych z rozwojem technologii wykrywczych. – Współczesne technologie wykorzystywane przez policję są bardzo zaawansowane, a w naszych laboratoriach powstają prace, które mogą być interesujące np. z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak np. technologie rozpoznawania obrazów, roboty zadaniowe czy rozwiązania z dziedziny IT dodaje prof. Wiak.

Doświadczenie praktyczne policji oraz wiedza naukowców mogą się uzupełniać i wzmocnić skuteczność w pozyskiwaniu środków na urządzenia badawcze, a także w ubieganiu się o projekty badawcze oraz dydaktyczne, krajowe i międzynarodowe.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej