Politechnika Łódzka gospodarzem konferencji „Study in Poland”

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2020” odbędzie się w Politechnice Łódzkiej. Wydarzenie będzie dobrą okazją do omówienia, w szerokim gronie fachowców z całej Polski, najważniejszych problemów związanych z rozwojem umiędzynarodowienia uczelni.

– W Polsce zwiększa się od kilku lat liczba programów studiów prowadzonych w językach obcych oraz liczba studentów zagranicznych. Działania w tym zakresie są priorytetem ze względu na wagę, jaką umiędzynarodowienie ma dla pozycji szkół wyższych w międzynarodowych rankingach uczelni akademickich – czytamy w zaproszeniu na stronie konferencji.

Zaproszenie jest skierowane do rektorów, prorektorów, dziekanów, dyrektorów i specjalistów z biur współpracy międzynarodowej i biur promocji, a także przedstawicieli miejskich i wojewódzkich władz samorządowych.

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 stycznia w Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym PŁ (al. Politechniki 10).

W programie konferencji, znalazło się wiele ważnych tematów. Podczas sesji „Obcy na kampusie? – Studenci obcokrajowcy w polskim środowisku akademickim” eksperci podzielą się z uczestnikami najlepszymi praktykami dotyczącymi kwestii związanych z dynamicznymi procesami adaptacji studentów z zagranicy – nie tylko do nauki akademickiej, ale także do kultury.

Podczas uroczystej Gali Konferencji, która odbędzie się 27 stycznia w Hotelu Ambasador, zostaną uhonorowani laureaci: X edycji Konkursu INTERSTUDENT 2020 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce oraz III edycji Nagrody Środowiskowej GWIAZDY UMIĘDZYNARODOWIENIA.

Konferencja jest organizowana cyklicznie w ramach wieloletniego programu „Study in Poland”, prowadzonego wspólnie przez KRASP i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Do uczestnictwa zapraszają: prof. Sławomir Wiak – rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Jan Szmidt – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej oraz Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Umiędzynarodowienie jest jednym z fundamentów strategii Politechniki Łódzkiej w zakresie badań i edukacji. PŁ należy do czołówki uczelni w wymianie studentów w ramach programu Erasmus+ i dumnie nosi tytuł „Uczelni przyjaznej mobilności”. Jest też liderem pod względem liczby wyjazdów studentów na długoterminowe, zagraniczne praktyki wakacyjne w ramach programu IAESTE.

Pod koniec 2019 roku Politechnika Łódzka została nagrodzona LUMENEM za powołanie jednostki Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) i wdrożenie I etapu nowego modelu zarządzania, którego celem było znaczące podniesienie międzynarodowego prestiżu PŁ. CWM pozyskało 16 grantów akredytacyjnych, a także znacząco wzmocniło udział PŁ w rankingach międzynarodowych.

Źródło: www.p.lodz.pl