Podsumowanie działań Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za rok 2022

 

Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi zakończyła połowę kadencji 2021-2024. W piątek 16 grudnia odbyło się posiedzenie podsumowujące kolejny rok działań. Wyrazy wdzięczności dla członków Rady przekazała Małgorzata Moskwa – Wodnicka – Wiceprezydent Miasta Łodzi oraz Wiceprzewodnicząca Rady dziękując za pracę merytoryczną przy wyborze laureatów wyróżnień Łódzkie Eureka 2021, ocenę ponad 40 wniosków do programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi oraz czynny udział w posiedzeniach komisji do oceny wniosków i wyboru najemców lokali mieszkalnych dla absolwentów i studentów ostatniego roku łódzkich uczelni. Szczególne gratulacje dla prof. Andrzeja Bartoszewskiego – z okazji wyboru na Przewodniczącego Łódzkiego Oddziału PAN w kadencji 2023 – 2026 wystosował Przewodniczący Rady prof. Antoni Różalski.

Podczas posiedzenia zostały także podsumowane działania na rzecz rozwoju Łodzi Akademickiej  realizowane w ramach programu Młodzi w Łodzi, wśród których najważniejsze to:

  • program stypendialny pracodawców Młodzi w Łodzi – z rekordową liczbą 125 stypendiów oraz zaangażowaniem firm na poziomie miliona złotych
  • Program staży wakacyjnych – w którym wyłoniono 420 stażystów przy zaangażowaniu 60 pracodawców
  • Trzy edycje eventu zachęcającego do studiowania w Łodzi pn „Zasmakuj studiowania w Łodzi”
  • Dni otwarte w łódzkich firmach – 12 wycieczek do firm, 191 uczestników
  • Bezpłatne Webinary i szkolenia dla studentów – w sumie 38 wydarzeń, 646 uczestników.

Wszystkim uczelniom serdecznie dziękujemy za kolejny rok udanej współpracy na rzecz rozwoju silnej Łodzi akademickiej!

 

Skład Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi