PŁ zakończyła II etap rekrutacji

Wczoraj zostały ogłoszone wyniki II etapu rekrutacji na studia I stopnia w Politechnice Łódzkiej.

Uczelnia przygotowała ofertę 51 kierunków studiów I stopnia, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, ale również jeden kierunek w dwóch językach – francusko-angielskim. W lipcu zakończono rekrutację na aż 33 kierunki, na które wypełniły się limity przyjęć, na pozostałe 28 odbywał się II etap przyjęć.

Jak informuje pełnomocnik rektora ds. rekrutacji dr inż. Joanna Ochelska-Mierzejewska – Wśród 28 kierunków uruchomionych w II etapie największym zainteresowaniem cieszyły się: mechanika i budowa maszyn (zarówno na studiach stacjonarnych, jak i nie stacjonarnych), informatyka w ochronie środowiska, biotechnologia, energetyka oraz wzornictwo.

Uczelnia uruchomiła wszystkie kierunki oferowane na studiach I stopnia.

Zainteresowanie kandydatów kierunkami w I etapie i w II etapie tegorocznej rekrutacji, jak również liczba osób, które złożyły dokumenty na Politechnikę Łódzką była podobna do tej z minionego roku.
Źródło: Politechnika Łódzka